Bonawentura - chłodny scholastyk czy charyzmatyczny mnich?

„W kulturze naznaczonej obrazami, w jakiej żyjemy, gorąca tęsknota za obrazem Boga w człowieku staje się coraz większa. Słowa pozostają puste, gdy brakuje im miłości, która zachowuje cudowne rysy oblicza Chrystusa i do nich dociera. Na Ziemi jest dość cienia, aby ukryć ślady Boga, a mimo to wystarczy jeden promień światła, aby odnowić jej oblicze i ukazać to, czym Ziemia jest: Bożym stworzeniem. Chwała Boża płynie z serca człowieka, który z podziwem patrzy na Boże cuda, rozpoznaje, że jest kochany, i odpowiada, szczęśliwy, że może również kochać po Bożemu” (J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 2: Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury, Lublin 2014, s. 739).

 

Prezentowany tom studiów Josepha Ratzingera nad Bonawenturą ukazuje podstawową strukturę teologii Doktora Serafickiego, którą można określić jako teologię obrazu. Obraz jest zawsze nie tylko informacją, lecz także zaproszeniem do wspólnoty, a zarazem włączeniem w pewną duchową drogę. Istota tego obrazu opiera się na podstawowej zasadzie, że Boży Syn jako „obraz” Boga Ojca jest pierwowzorem każdego obrazu, jego konstytutywnym elementem. Zatem wszystkie rzeczy mają w Bożym Synu swoje prawdziwe istnienie, to On (Syn) jest prawdą wszystkich rzeczy i dlatego zachowują one swoją prawdę, o ile jako obrazy zachowują swoje podobieństwo do Obrazu (do Boga). Tak człowiek, stworzony „na obraz”, na mocy swojej natury jako obraz jest drogą ku Logosowi, a więc do jego istoty należy dynamiczne wskazywanie na Chrystusa.


To związanie Boga i człowieka, Stwórcy i stworzenia osobowego, wyraża podstawowy obraz świata: jawi się on jako obrączka, którą Oblubieniec włożył na palec swojego stworzenia, człowieka. Oblubieńcem jest przychodzący Bóg, który w stworzeniu widzi ubogą oblubienicę, której zaślubiny zostały zawarte już we Wcieleniu. Ale „ostateczną prawdą miłości jest krzyż”, i tę rzeczywistość przyswoił sobie nadzwyczaj realnie Biedaczyna z Asyżu, św. Franciszek.

Strona 1 z 5 :: Idź do strony: [1] 2 3 4 5

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona