2014 

  1. D. Dec, The methodology of research on student activity in the preparation process for the middle school exam, [in:] Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 413-424.
  2. Stworzenie indeksu osób do książki Methodological Studies in Education of Polish Language and Literature, ed. S.J. Żurek, Lublin 2014, s. 447-454.
  3. D. Dec, Powtórka przed egzaminem z języka polskiego, czyli internetowe formy pomocy dla gimnazjalistów, [w:] Młoda dydaktyka polonistyczna, red. M. Fota, A. Poręba, S. J. Żurek, Lublin 2014, s. 35-45.

  4. D. Dec, M. Fota, Praktyka tworzenia zadań egzaminacyjnych, [w:] Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska, red. Piotr Kalwiński i in., Lublin 2014, s. 115-129.

2013

  1. D. Dec, Wprowadzenie do lektury „Dziadów cz. II”. Inspiracje angielskie, „Język Polski w Gimnazjum” 2013/2014, nr 4, 29-40.

2012

  1. Stworzenie indeksu osób do książki Dydaktyka literatury i języka polskiego. Stan badań i perspektywy badawcze z cyklu Studia z polonistycznej teorii kształcenia, pod red. S. J. Żurka, A. Adamczuk-Stęplewskiej, Lublin, 2012, s. 255-261.
Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2015, godz. 22:38 - Agnieszka Karczewska