Prof. dr hab. Lechosław Lameński, w uznaniu zasług za działalność na rzecz Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Polsce, w dniu 21.11.2014 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, ponadto w dniu 12.12.2014 r. otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Obydwa odznaczenia wręczała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

 

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2014, godz. 14:49 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak