Felieton Dziekana Wydziału Filozofii KUL o. prof. Marcina Tkaczyka OFM Conv pt. Na co komu logika? został wykorzystany w Próbnym Egzaminie Maturalnym z Języka Polskiego 2015 jako tekst do analizy krytycznej.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2014, godz. 13:30 - Ewa Kula