PROGRAM SZKOLENIA /15 godz. szkoleniowych, 1h = 45 min./

 

 

Sesja

 

Cele

 

Tematyka

Korzyści

 

Liczba godzin

 

 1.

Poznanie podstawowych zasad analizy sytuacji problemowej

Fazy analizy sytuacji problemowej

Formułowanie celu – metodyka SMART i 6W

Kompetencje niezbędne do prowadzenia analiz

Model action research

Umiejętność pracy z problemem – problem jako szansa do rozwoju

Diagnoza własnych kompetencji w zakresie umiejętności analitycznych

5h

 2.

Poznanie metod zbierania danych o sytuacji problemowej do jej analizy

Metody zbierania danych (obserwacja, wywiad, sondaż, szacowanie)

Zasady zadawania pytań o fakty i opinie

Konstruowanie kwestionariuszy

Umiejętność dostosowania metody zbierania danych na temat problemu

Umiejętność formułowania pytań kwestionariuszowych

5h

 3.

 

Poznanie podstawowych zasad analizy i interpretacji danych

 

Kodowanie danych

Zagrożenia trafności

Statystyki opisowe

Testy zależności

Prezentacja danych i interpretacja uzyskanych wyników

Umiejętność podstawowej analizy statystycznej danych oraz ich interpretacji

3h

 4.

Poznanie zasad rozwiązywania problemów i ich ewaluacja

Wdrażanie rozwiązania problemu

Bariery

Kroki w rozwiązywaniu problemów

Zarządzanie zmianą

Planowanie

Ocena (ewaluacja)

Obszary i metody ewaluacji

Umiejętność analizy procesu wdrożenia innowacji

2h

 

 

 

Grupa IX

13-17 stycznia 2015
Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
            dr Michał Wiechetek - moduł III i IV

 

13.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

16.01.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

17.01.2015 w godz. 07:30 10.40 dr Michał Wiechetek - moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

 

*****

Grupa X


16-20 stycznia 2015
Prowadzący
  dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
            dr Michał Wiechetek - moduł III i IV

 

16.01.2015 w godz. 07:30 10.40 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

17.01.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

20.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Michał Wiechetek - moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

 

Grupa XI

16-24 stycznia 2015
Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
            dr Michał Wiechetek - moduł III i IV

 

16.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

23.01.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

24.01.2015 w godz. 07:30 - 10.40 dr Michał Wiechetek - moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

 

Grupa XII


17-25 stycznia 2015
Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
         dr Krzysztof Jurek - moduł III i IV

 

17.01.2015 w godz. 10-00 14:10 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

23.01.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

25.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Krzysztof Jurek- moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

 

Grupa XIII


19-31 stycznia 2015
Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
         dr Krzysztof Jurek - moduł III i IV

 

19.01.2015 w godz. 07:30-10:40 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

30.01.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie 

31.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Krzysztof Jurek- moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

 

Grupa XIV


19 stycznia - 1 luty 2015
Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
         dr Krzysztof Jurek - moduł III i IV

 

19.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

31.01.2015 w godz. 11:00 14:10 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

01-02.2015 w godz. 07:30 - 10:40 dr Krzysztof Jurek- moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

 

Grupa XV


23 stycznia - 1 luty 2015
Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
        dr Krzysztof Jurek - moduł III i IV

 

 

23.01.2015 w godz. 07:30 10:40 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

31.01.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

01.02.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Krzysztof Jurek- moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

*****

 

Grupa XVI


23 stycznia - 7 luty 2015


Prowadzący
 dr Agnieszka Kozak - moduł I
mgr Marek Marzel - moduł II
        dr Krzysztof Jurek - moduł III i IV

 

23.01.2015 w godz. 15:50 20:00 dr Agnieszka Kozak - moduł I warsztaty odbędą się w innym terminie

06.02.2015 w godz. 15:50 20:00 mgr Marek Marzel - moduł II warsztaty odbędą się w innym terminie

07.02.2015 w godz. 11:00 14:10 dr Krzysztof Jurek- moduł III i IV warsztaty odbędą się w innym terminie

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015, godz. 08:27 - Justyna Tarkowska