W dniach 28-30 lipca 2014 roku na rzece Wda w ramach Kajakowego Patrolu Św. Franciszka II odbyły się Wodne Warsztaty Edukacji Ekologicznej. Trzy dniowy spływ umożliwił uczestnikom zmierzenie się z zadaniem jakim było oczyszczenie Wdy ze śmieci. Rzeka, zwana inaczej Czarną Wodą zauroczyła wszystkich swoją zmiennością, nurty miejscami niezwykle ospałe i łatwe do pokonania, na kolejnych odcinkach zmieniały się w dosyć szybkie i rwące. Na postojach i noclegach swoją wiedzą m. in. na temat rzeki, wody czy Ramowej Dyrektywy Wodnej, dzieliła się z uczestnikami Joanna Igras – Trener edukacji ekologicznej. Przeprowadzone warsztaty umożliwiły zapoznanie się z pojęciami takimi jak: hydrologia, biomonitoring, bioindykator czy recykling. Przedstawione pojęcia poszerzyły wiedze uczestników i dały możliwość wielu ciekawych konwersacji. Oprócz poszerzenia wiedzy teoretycznej uczestnicy spływu mieli możliwość wykazania się w warsztatach praktycznych, gdzie mieli możliwość zbadania właściwości fizycznych i chemicznych wody pobranej z rzeki. Rzeka okazała się dla uczestników nie lada wyzwaniem a warsztaty ekologiczne ciekawym doświadczeniem. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizacje spływu.

Autor: Angelika Żurawska
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2014, godz. 14:31 - Angelika Żurawska