X Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie - Doświadczenia, zmiany, współpraca


29- 30 maja 2007 r.


Jest to X Międzynarodowa Konferencja Naukowa w ramach projektu
Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów
- lubelskiego i lwowskiego.
Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS
CBC 2004-2006Organizatorzy:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
I Katedra Prawa Cywilnego
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Zakład Prawa Rodzinnego Zamiejscowego Wydziału Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli
oraz
Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP Oddział w Lublinie
We współpracy z
Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie

 

pod patronatem honorowym
Janusza Kaczmarka - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
Zbigniewa Ziobro - Ministra Sprawiedliwości RP


Miejsce obrad:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Collegium Jana Pawła II (sala C-1031)


   
Wtorek, 29 maja 2007 r.

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników konferencji
9.00 - 9.30 Rozpoczęcie konferencji oraz powitanie gości - Ks. dr hab. Mirosław Kalinowski prof. KUL - Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Ks. dr hab. Antoni Dębiński prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Prof.dr hab. Henryk Cioch - Kierownik I Katedry Prawa Cywilnego KUL
Mgr Henryk Chwyć - Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP

Prowadzenie sesji pierwszej - Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński (Instytut Nauk Prawnych PAN)
9.30 - 10.00 I referat Prof. dr hab. Zoryslava Romovska (Akademia Adwokatury Ukrainy, Kijów) Kodeks rodzinny Ukrainy: analiza swego i obcego
10.00 - 10.30  II referat Dr Svitlana Lepeh (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie) Unieważnienie małżeństwa i rozwód w prawie rodzinnym Ukrainy
10.30 - 11.00 Przerwa
11.00 - 11.45  Komunikaty
Dr Mariya Myhayliv (Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie) Zawarcie małżeństwa i rozwód obywateli Ukrainy z cudzoziemcami
Dr Svitlana Senyk (Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie) Uznanie ojcostwa według ustawodawstwa Ukrainy
Dr Оksana Uhrynovska (Narodowy Uniwersytet im. Ivana Franki we Lwowie) Zaskarżenie decyzji urzędu stanu cywilnego, dotyczącej odmowy dokonania zmian w aktach stanu cywilnego
11.45 - 12.15 III referat Dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska prof. UW i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) Projektowane zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie pochodzenia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia ojcostwa wskutek uznania
12.15 - 12.30 Przerwa
12.30 - 13.30 dyskusja moderowana z udziałem referentów oraz zaproszonych gości  Moderator Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Prof. dr hab. Zorylava Romovska, Prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, Dr Svitlana Lepeh, Dr Mariya Myhayliv, Dr Svitlana Senyk, Dr Оksana Uhrynovska
13.30 - 14.30 Przerwa

Prowadzenie sesji drugiej -  Dr hab. Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)
14.30 - 15.00 I referat Dr hab. Tomasz Sokołowski prof. UAM  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Pojecie europejskiego prawa rodzinnego
15.00 - 15.30 II referat Prof. dr Gerard-René de Groot (Uniwersytet Maastricht) W drodze do obowiązku uznawania obcych ustaw dotyczących statusu obywatelskiego w Europejskim Międzynarodowym Prawie Prywatnym
15.30 - 16.00 III referat Prof. dr hab. Andrzej Mączyński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) Ustalenie pochodzenie dziecka i zawarcie małżeństwa w prawie prywatnym międzynarodowym
16.00 - 16.15  Przerwa
16.15 - 17.00 dyskusja moderowana z udziałem referentów oraz zaproszonych gości Moderator - Dr hab.Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Zoryslava Romovska, Prof. Dr Gerard-René de Groot, Prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, Prof. dr  hab. Andrzej Mączyński, Goście z Ukrainy.
Podsumowanie dnia pierwszego
18.30  Kolacja
                                                           

Środa, 30 maja 2007 r.

9.00 - 9.05 Rozpoczęcie konferencji, powitanie nowoprzybyłych gości

Prowadzenie sesji trzeciej - mgr Henryk Chwyć (Wiceprezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP)
9.05 - 9.40 I referat Chantal Nast (Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego, Strasburg) Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego- cele i zadania, osiągnięcia
9.40 - 10.00 II  referat Prof. dr hab.  Małgorzata Pyziak-Szafnicka (Uniwersytet Łódzki) Korzyści płynące z przynależności Polski do Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego
10.00 - 10.20 III referat Tomasz Brzózka (Prezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP) Europejskie Stowarzyszenie Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego - zadania i osiągnięcia
10.20 - 10.50 Przerwa
10.50 - 11.30 dyskusja moderowana z udziałem referentów oraz zaproszonych gości Moderator mgr Henryk Chwyć (Wiceprezes Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP)
Chantal Nast, Prof. dr Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Tomasz Brzózka, Goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości z Polski i Ukrainy

Prowadzenie sesji czwartej - Prof. dr hab. Henryk Cioch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
11.30 - 11.50 I referat Dr Piotr Kasprzyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Status prawny urzędnika stanu cywilnego w Polsce i na Ukrainie
11.50 - 12.20 II referat Fritz Peter (Akademia Urzędników Stanu Cywilnego, Bad Salzschlirf) Status prawny i pozycja urzędnika stanu cywilnego w Niemczech
12.20 - 12.50 III referat Chantal Nast (Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego, Strasburg) Pozycja Urzędników Stanu Cywilnego w niektórych krajach członkowskich MKSC
12.50 - 13.10 Przerwa
13.10 - 14.00 dyskusja moderowana z udziałem referentów oraz zaproszonych gości Moderator Prof. dr hab. Henryk Cioch (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Chantal Nast, Fritz Peter, Dr Piotr Kasprzyk, Goście z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości z Polski i Ukrainy, głosy w dyskusji- krótkie wystąpienia uczestników konferencji

14.00 - 14.20 dyskusja podsumowująca i zamknięcie konferencji
JE Bp dr hab. Andrzej Dzięga, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Patronat nad Projektem Współpracy Uniwersytetów objęli:
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński
i Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski.

Patronat medialny nad projektem:

Rzeczpospolita, TVP Polonia, TVP3 Lublin.

 

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 15:01 - Marta Ordon