Prezentujemy pierwsze nazwiska i garść informacji o gościach tegorocznych Aktualiów:

 

 • dr Anna Brytek-Matera
  • Posiada polski i francuski tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi (Francja, Luksemburg). Specjalizuje się w problematyce zaburzeń odżywiania, otyłości, obrazu ciała i obrazu siebie. Prowadzi polsko-francuskie badania nad rolą i znaczeniem obrazu ciała u dziewcząt i młodych kobiet z jadłowstrętem i bulimią psychiczną.

 

 • dr n. med. Jolanta Masiak
  • Psychiatra, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zakres zainteresowań obejmuje  zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin, kryzysy psychiczne i rodzinne.

 

 • prof. Andrzej Sękowski
  • Kierownik Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych KUL, obecnie pełni funkcję, wiceprzewodniczącego PTP,, a także obejmuje funkcje redakcyjne w czasopismach naukowych (m. in. Przegląd Psychologiczny, Journal of Individual Difference). Odbywał liczne staże zagraniczne m.in.: w USA, Niemczech, Holandii, Belgii i we Włoszech, będąc stypendystą Fundacji Fulbrighta i Humboldta oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim problematyki wybitnych zdolności oraz postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. Od dziesięciu lat prowadzi treningi i warsztaty psychologiczne ze szczególnie uzdolnionymi dziećmi i dorosłymi w Polsce, Niemczech i USA.

 

 • dr Włodzimierz Strus
  • Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy: Dojrzałość emocjonalna a funkcjonowanie moralne (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Zainteresowania naukowe i kierunki badań to psychologia moralności, rola emocji w funkcjonowaniu moralnym, poczucie winy i wstydu (funkcjonalne i dysfunkcjonalne formy), osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zachowań moralnych.

 

 • prof. Guido Alessandri
  • Profesor psychologii w Uniwersytecie Sapienza w Rzymie. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia psychologii pozytywnej, m.in. takie jak orientacja pozytywna, prężność, zachowania prospołeczne. Zajmuje się także metodologią psychologii i metodami analizy danych. Jego artykuły zostały opublikowane m.in. w Journal of Personality and Social Psychology, Applied Psychology: An International Review, Multivariate Behavioral Research, Structural Equation Modeling.

 

 • prof. Johannes Krall
  • University of Klagenfurt, Educational Sciences and Research, psycholog i pedagog, psychoterapeuta, superwizor, trener w Austrian Society of Groupdynamics and Grouptherapy oraz wykładowca na University of Innsbruck. Członek Council of the Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO), przewodniczący FEPTO Research Committee. Organizator wielu międzynarodowych konferencji dotyczących badań praktycznych nad psychodramą. Członek Rady ASPIS - Badania i poradnictwo dla ofiar przemocy, członek-założyciel ISA - Psychodramatic studies on group work and social interaction, członek Society for Psychotherapy Research. Aktualne zainteresowania naukowe - treningi i praktyka w metodzie psychodramy, superwizja. Liczne publikacje dotyczące psychodramy, superwizji, przemocy oraz traumy u dzieci i młodzieży.

 

 • o. Daniel Ange
  • Francuski duchowny katolicki i pisarz. Jest autorem 68 książek o tematyce chrześcijańskiej. Porusza w nich głównie problemy ludzi młodych: seksualność, czystość, kryzys tożsamości, akceptacja własnej płciowości. W 2009 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

 

 

 

Więcej o Aktualiach 2015...

 

 Aktualia na Facebooku

 

 

Autor: Monika Mazurek
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2017, godz. 21:06 - Magdalena Pietnoczko