Ogólnopolska konferencja

Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa

23 kwietnia 2015
Instytut Kulturoznawstwa KUL * Roczniki Kulturoznawcze KUL

 

Call for papers

               

Instytut Kulturoznawstwa KUL oraz Roczniki Kulturoznawcze KUL organizują ogólnopolską konferencję z cyklu „Kultura i metoda” pt. Humanistyka cyfrowa wobec humanistyki słowa. Konferencja chce postawić pytanie o istotę humanistyki cyfrowej, jej stosunek do tradycyjnej humanistyki opartej na słowie oraz w konsekwencji pytanie o humanistykę jako taką w czasie ponowoczesnym. Zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych zarówno możliwością zbudowania nowej humanistyki w oparciu o współczesny postęp technologiczny (obraz, Internet, technika cyfrowa, techniki komunikacji i przekazu danych, etc.) jak i krytyką takiej możliwości z punktu widzenia tradycyjnych badań kulturoznawczych i filozoficznych.

 

 www.kul.pl/humanistyka


Konferencja będzie poruszać następujące obszary tematyczne:

 1. Możliwość zbudowania humanistyki opartej na wizualności, wirtualności, technikach cyfrowych i komputerowych, neuronaukach.
 2. Humanistyka cyfrowa jako narzędzie tradycyjnej humanistyki, czy samodzielna dyscyplina?
 3. Przedstawienie dotychczasowych prób zbudowania humanistyki cyfrowej na gruncie polskim.
 4. Argumentacje krytyczne wobec cyfryzacji humanistyki: argumentacja aksjologiczna, epistemologiczna, metodologiczna.
 5. Ocena tendencji poddania refleksji filozoficznej i kulturoznawczej kryteriom naukowym.
 6. Miejsce liczby i obrazu w tradycyjnej myśli filozoficznej.
 7. Ponowoczesność jako przestrzeń humanistyki cyfrowej.
 8. Dziejowa konieczność techniki i nauki jako końca metafizyki i filozofii („Wissenschaft denkt nicht” - Martin Heidegger)
 • Konferencja odbędzie się we czwartek 23 kwietnia 2015 r. Propozycje wystąpień lub pytania proszę przesyłać na adres: kult-met@kul.lublin.pl
 • Dead line na przysyłane propozycje referatów: 15 marca 2015 r.
 • Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. W jej zakresie organizatorzy konferencji zapewniają posiłki oraz publikację pokonferencyjną w Rocznikach Kulturoznawczych KUL.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 04.05.2016, godz. 08:44 - Andrzej Zykubek