W dniach 18-25 stycznia 2015 r. pod hasłem "Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić! (por. J 4,7) przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W ramach obchodów Tygodnia w Lublinie Msze św. były celebrowane w Kościele Akademickim KUL.

23 stycznia Mszę św. celebrował JE Abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL. Kazanie wygłosił JE Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel.

Oprawa muzyczna w wykonaniu Chóru KUL pod dyr. prof. Grzegorza Pecki.