BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w których BEZPIECZEŃSTWO jest ważne dla każdego z nas w sposób niezmienny. Zarówno w wymiarze indywidualnym, rodzinnym, jak i państwowym.

Wielowymiarowość procesów zachodzących w obszarze bezpieczeństwa powoduje konieczność otwarcia się na absolwentów różnych kierunków studiów licencjackich i magisterskich, zarówno społecznych, jak i ścisłych. Pierwsza z tych grup będzie miała okazję poszerzyć i uzupełniających swoją wiedzę i umiejętności w przedmiotowym zakresie, druga zaś otrzyma specjalistyczną wiedzę z zakresu społecznych aspektów bezpieczeństwa. Szczególne znaczenie ma zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa i świadomość potrzeb związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa państwa w szerokim zakresie

Studia mają łączyć niezbędną teorię z rozbudowaną praktyką. Służyć temu mają m.in. takie zajęcia jak: Armia w systemie bezpieczeństwa, Logistyka sytuacji kryzysowych, Zagrożenia i kryzysy w cyberprzestrzeni bądź Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

Zajęcia prowadzone będą w znacznej mierze przez praktyków reprezentujących kluczowe instytucje bezpieczeństwa, m.in. Żandarmerię Wojskową, Wydziały Kryzysowe Urządów (Wojewódzkiego i Miejskiego), wojsko i policję.
Liczba semestrów:

 2 semestry 

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr
Adresaci studiów:
Absolwenci kierunków społecznych, prawnych i nauk ścisłych, zainteresowani pogłębieniem wiedzy i praktyki w obszarze bezpieczeństwa.
 Kwalifikacje:

Działamy dla Ciebie i dajemy szansę na:

  1. podniesienie wiedzy dotyczącej asymetrycznej przestrzeni bezpieczeństwa;
  2. podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach aktualnych problemów społecznych
  3. zdobycie praktycznych umiejętności w diagnozowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom;
  4. możliwość współpracy z czynnymi praktykami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;
  5. skuteczne radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

 

Praca w służbach mundurowych i instytucjach zaangażowanych w problematykę bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego jest tego warta!

 

 Czekamy na Ciebie!

 

Jeśli jesteś:

- zainteresowany problematyką bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego;

- osobą ambitną i zdeterminowaną do fachowego przeciwdziałania zagrożeniom,

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2016, godz. 10:23 - Magdalena Fara