W imieniu organizatorów
bardzo dziękuję Wam - koleżanki i koledzy, za przybycie na "nasz" kolejny zjazd.

Liczba uczestników jest zależna od stopnia trudności dotarcia z informacją do wszystkich zainteresowanych. Osoby, do których informacja o spotkaniu nie dotarła prosimy o wybaczenie, ale mimo współczesnego postępu technologii informatycznych więzi łączące nas jeszcze 15 lat temu mogły ulec zerwaniu i nie zawsze były do odtworzenia. 
Winna byc to zachęta do podtrzymywania nawet wątłych kontaktów "z przeszłością". Mniemam, że jakąś formę informacji kontaktowych (dane mailowe itp.) umieszczę na "liście" roku...

Szkoda, że liczba przybyłych uczestników stale była płynna i jak zwykle osoby z daleka były konsekwentne w swoim wyborze, gdy pozostali (gł. tubylcy) byli mniej skorzy do pozostania na miejscu imprezy, a ich uczestnictwo było tylko czasowe. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy pomogli w płynnym przebiegu zjazdu  (przygotowaniu lektorium na spotkanie z kadrą, transporcie uczestników i "aprowizacji" na miejsce spotkania), zaś szczególne wyrazy podziękowania należą się służącym pomocą w przybyciu czy odjeździe innych uczestników.

Zdjęcia na stronie wykonano moim aparatem (A). Autorką pozostałych jest Agnieszka (Pastucha) Swacha (B). Fotografów proszę o przesłanie wykonanych cyber-fotek celem umieszczenia na stronie zjazdowej (ew. po ich zeskanowaniu).
Zdjęcia archiwalne pochodzą z zasobów wrocławianina - Mirka (Mirona) Lewandowskiego oraz Renaty (Niewczas) Łopatek.
Opóźnienia w dodaniu zdjęć wynikają z zmian i "ograniczeń" systemowych strony Uczelni.

                                                                                                                                 (-) WódzZaproszenie dla kadry (foto: koperta
tekst)
Mowa powitalna w lektorium IH KUL JP II
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2007, godz. 13:33 - Dariusz Prucnal