Prof. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, ur. 2 VIII 1955 r. w Katowicach. Studia filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończyła w 1980 r. pracą magisterską Poezja religijna 1976 roku. Zagadnienia genologiczne, napisaną pod kierunkiem prof. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej. W 1983 r. rozpoczęła pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Literatury Współczesnej. W 1988 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie pracy pt. Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Promotorem była prof. dr hab. Maria Jasińska-Wojtkowska, recenzentami prof. Krzysztof Dybciak oraz prof. Tadeusz Kłak. Habilitowała się w 1997 r. na podstawie książki Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury (tytuł zatwierdzony w 1998), dorobek naukowy recenzowali: prof. Maria Jasińska-Wojtkowska, prof. Krystyna Jakowska, prof. Jacek Kolbuszewski. W 1999 r. została kierownikiem Katedry Literatury Współczesnej, od 2000 r. pracując na stanowisku profesora KUL. W 2008 uzyskała tytuł profesora; recenzentami dorobku byli: prof. Bożena Chrząstowska, prof. Jerzy Święch, prof. Tadeusz Bujnicki, prof. Jacek Petelenc-Łukasiewicz. Stanowisko profesora zwyczajnego uzyskała w 2009 r.

 

Od czasów studenckich była współpracowniczką Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Literaturą Religijną.

 

Jest współpracownikiem Towarzystwa Naukowego KUL, przewodniczącą Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Polskiej Akademii Nauk O. Lublin, członkinią Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera działającego przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracowała z Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów oraz z Instytutem Teologii Kultury w Tarnowie.


Jako pracownik dydaktyczny prowadziła zajęcia o różnorodnym charakterze w Instytucie Filologii Polskiej KUL, wykładała na Wydziale Teologicznym KUL, w Podyplomowym Studium Doskonalenia Nauczycieli przy KUL, w Instytucie Teologii Kultury w Tarnowie; prowadzi prace doktorskie studentów doktorantów KUL, w jej seminarium doktoranckim uczestniczyli studenci Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Opiekowała się studentami przyjeżdżającymi na staż naukowy ze Lwowa – Uniwersytet im. Iwana Franki, z Kijowa – Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki, z Węgier – Katolicki Uniwersytet w Piliscsabie im. Petera Pazmany’ego, z Niemiec - Uniwersytet w Lipsku.

 

Nagrody

2008 – nagroda I stopnia Rektora KUL za książkę profesorską - Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów, Lublin 2006.
2009 – nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za biografię: Stanisław Vincenz pisarz, humanista, orędownik zbliżenia narodów, Lublin 2006.


Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019, godz. 22:03 - Magdalena Żmudziak