Zdzisław Kudelski, ur. 29 I 1957 r. w Jeleniej Górze, gdzie w 1976 zdał maturę w Liceum Zawodowym nr 4 (Liceum Elektromechani­czne). Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej - najpierw w Jeleniej Górze, a później w Lesznie Wielkopolskim od 1979 roku studiował polonistykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1985 roku obronił z wyróżnieniem Rektora pracę magisterską - Pielgrzym Świętokrzyski. O "Dzienniku pisanym nocą" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (promotor prof. dr hab. Stefan Sawicki). Od 1989 roku na filologii polskiej KUL prowadził ćwiczenia z literatury współczesnej, a w roku 1993 został zatrudniony jako asystent w Katedrze Literatury Współczesnej. W 1998 r. obronił pracę doktorską Studia o Herlingu-Grudzińskim. Twórczość - recepcja - biografia (promotor prof. S. Sawicki). Oprócz zajęć dydaktycznych na KUL-u, współpracuje także z Nauczycielskim Studium Podyplomowym w Lublinie i z polonistyką na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Od 1987 zaczął publikować swoje teksty głównie o Herlingu-Grudzińskim, a także o Józefie Czapskim, "Kulturze" paryskiej, badaniach nad dorobkiem emigracji, w prasie katolickiej ("W drodze", "Przegląd Powszechny", "Więź", "Tygodnik Powszechny") i "poza cenzurą" ("Arka"), a później również w innych pismach.

 

W latach 1988-2002  był “kuratorem” krajowych wydań utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, m.in. książkowego “debiutu” pisarza w kraju - tomu Wieża i inne opowiadania (Poznań 1988), a także redaktorem jego Pism zebranych (SW "Czytelnik",  tomy 1-12, 1994-2002).  Razem opracował 23 tomy Herlinga-Grudzińskiego. Wydawał też własne książki o autorze Innego Świata, obszerną antologię Herling-Grudziński i krytycy oraz tom Spotkania z paryską “Kulturą”.

 

Od 1991 roku stale współpracuje z lubelskim kwartalnikiem literackim "Kresy". Był  jednym ze współzałożycieli i członkiem Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu (1995-2010). W latach dziewięćdziesiątych był sekretarzem redakcji w kierowanym przez prof. dra hab. Krzysztofa Dybciaka projekcie badawczym Leksykon kultury polskiej na obczyźnie od roku 1939, który powstawał w Towarzystwie Naukowym KUL. Jego I tom (był jego współredaktorem) ukazał się w 2000 roku.

 

W ostatnich latach m.in. był współorganizatorem sesji Literatura emigracyjna w szkole (2006) oraz organizatorem Zaduszek emigracyjnych (2010).

Opracowuje korespondencję  Jerzego Giedroycia z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2019, godz. 17:29 - Magdalena Żmudziak