Celem prowadzonej przez
Uniwersytet Otwarty
Wydział Nauk Humanistycznych
oraz Wydział Filozofii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Akademii Młodych Humanistów

jest zapewnienie uczniom w szczególny sposób zainteresowanych kulturą, literaturą,  językiem polskim, historią oraz filozofią indywidualnej opieki naukowej oraz dodatkowych możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń. Program wspiera własną twórczość – naukową i literacką – uczniów, ich przygotowania do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, stymuluje uczniowskie inicjatywy i projekty kulturowe, a także przygotowuje do studiów wyższych. Maksymalny czas udziału w programie to 6 semestrów (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, przy zgłoszeniu w rekrutacji na semestr zimowy).

  • 5 sesji warsztatowo-wykładowych w semestrze;
  • indywidualna opieka tutora;
  • kwalifikacja odbywa się w trybie konkursu, w którym bierze się pod uwagę szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów. Nabory ogłaszane są w pierwszym kwartale roku.
  • Pytania? Wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu (tel. 81 445 4290; uo@kul.pl).

Regulamin Akademii Młodych Humanistów

Terminy najbliższych spotkań:

 

Szczegóły dotyczące spotkań, które odbyły się w ramach AMH: