Informacje ogólne

 

Tekst złożony do Roczników Filozoficznych nie może być wcześniej nigdzie opublikowany ani być w tym samym czasie złożony w redakcjach innych czasopism. Autor tekstu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (w wersji elektronicznej /skan/ bądź papierowej).

 

W związku z powyższym autorzy zobowiązani są ujawnić osoby, które przyczyniły się powstania składanego do Roczników artykułu (ze wskazaniem afiliacji oraz sprecyzowaniemich roli), a także informacje  o źródłach finansowania badań przeprowadzonych w związku z jego powstaniem. Praktyki typu ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, które będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą odnotowywane.

 

Informacje dodatkowe

 

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby dochować najwyższych standardów na każdym etapie wydawniczym, w szczególności stosować rekomendacje Committee on Publication Ethics (COPE)

 

 

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurami MNiSW określającymi dobre praktyki w badaniach naukowych, które odnoszą się zarówno do sfery wyników badań, jak i procedur recenzyjnych. Publikacja "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", przygotowana przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce w skład którego wchodzi m.in. Ks. Prof. Andrzej Szostek, zawiera najważniejsze wskazówki dotyczące właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest zbiorem najistotniejszych zaleceń odnoszących się zarówno do powinności podmiotów zamawiających i przyjmujących recenzje, jak i powinności samych recenzentów. Kolejną, wartą lektury publikację pt.  "Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej", przygotował Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Stanowi ona przegląd najczęstszych uchybień popełnianych w kontekście prowadzenia badań naukowych, a zarazem stanowi lapidarny zbiór wytycznych odnoszących się do kwestii własności intelektualnej oraz uczciwości autorskiej.

 

Broszura MNiSW Rzetelnosc w badaniach naukowych   Broszura MNiSW Dobre praktyki w procedurach rec

 

 

Kodeks etyki pracownika naukowego

 

Zgromadzenie Ogólne PAN na 122. sesji, która odbyła się 13 grudnia 2012 r., uchwaliło Kodeks etyki pracownika naukowego. Kodeks adresowany jest do wszystkich pracowników naukowych i opisuje uniwersalne zasady, jakimi powinno się kierować w działalności naukowej.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2015, godz. 07:44 - Anna Starościc