Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL przyznał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2014 Panu Profesorowi Bogdanowi Chazanowi. Nagrodę tę otrzymuje za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan to uczony i lekarz ginekolog-położnik, którego działalność ukierunkowana jest na ochronę życia ludzkiego w okresie perinatalnym i na prorodzinną edukację społeczeństwa.

Jest autorem monografii Biologiczne następstwa ekspozycji na pola elektromagnetyczne w zakresie reprodukcji i rozwoju (badania doświadczalne i epidemiologiczne), redaktorem lub współredaktorem wielu książek z dziedziny ginekologii i położnictwa, artykułów, materiałów dla pracowników służby zdrowia, materiałów popularnonaukowych. W 2002 r. ukazała się pod redakcją D. Kornas-Bieli wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL monografia Oblicza Ojcostwa, w której jest autorem rozdziału pt. „Dylematy ojcostwa”.

Nagroda została wręczona Laureatowi podczas Publicznego Zebrania Towarzystwa Naukowego KUL 26 marca 2015 r. o godz. 16.00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego dla prof. Bogdana Chazana

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2015, godz. 07:47 - Stanisław Sarek