Profesor Henryk Kiereś wypromował 92 magistrów i 8 doktorów filozofii, a ponadto kierował 25 pracami licencjackimi, wielokrotnie recenzował prace magisterskie, a także był recenzentem 19 rozpraw doktorskich.

Wypromowane prace dyplomowe (wybór za l. 2001-2014):

 

2014

Prace magisterskie
 • Drozd Marta, Teatr tzw. postdramatyczny w ujęciu Hansa-Thiesa Lehmanna

2013

Prace magisterskie
 • Grzybała Natalia, Estetyka fotografii w ujęciu Françoisa Soulages

2011

Prace magisterskie
 • Kondej Małgorzata, Ekologiczna estetyka przyrody w ujęciu Gernota Böhmego

 • Marszał Marcin, Estetyka vs Antyestetyka. Kontrowersje we współczesnej polskiej teorii sztuki

 • Miczulska Joanna, Postmodernizm w estetyce w ujęciu Grzegorza Dziamskiego

 • Paździor Judyta, Status bytowy dzieła sztuki w ujęciu Etienne Gilsona

 • Rycerska Jolanta, Fotografia “jako sztuka” a rzeczywistość w myśli Susan Sontag

 • Szumna Małgorzata, Od estetyki dzieła do estetyki zdarzenia. Koncepcja Rüdigera Bubnera

2010

Prace magisterskie
 • Kloc Aneta, Absolutyzm czy relatywizm w teorii piękna. Poglądy Władysława Tatarkiewicza

 • Krawczyk Anna, Spór o muzykę. Susanne K. Langer teoria znaczenia muzycznego w ujęciu Krzysztofa Guczalskiego

 • Łyczkowski Łukasz, Henryka Życzyńskiego teoria dramatu

 • Osiak-Rejmak Monika, Richarda Shustermana koncepcja estetyki pragmatycznej. Analiza krytyczna

 • Piech Sebastian, Jerzego Pelca koncepcja fikcyjności

2009

Rozprawy doktorskie
 • Stefaniak Łukasz, Utopizm; źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne

Prace magisterskie
 • Drewniak Izabela, Wolfganga Welscha koncepcja postestetyki

 • Dudzik Kazimierz, Sztuka a kult religijny w ujęciu Kardynała Josepha Ratzingera

 • Leśniak Robert, Jeana Baudrillarda krytyka kultury tak zwanej po-nowoczesnej

 • Lipecka Katarzyna, Dylematy tzw. wielokulturowości. Spór o kryteria oceny kultury we współczesnym kulturoznawstwie polskim

 • Sykała Renata, Rogera Pouiveta polemika z antyesencjalizmem w teorii sztuki

2008

Rozprawy doktorskie
 • Stępień Tomasz, Antona Hilckmana porównawcza nauka o cywilizacjach. Zasady-Metoda-Zastosowanie

Prace magisterskie
 • Bielecka Dorota, Ikona a kult religijny według Michela Quenota

 • Gawędzka Anna, Komedia a problem katharsis. Stanowisko Leona Goldena

 • Lalka Karolina, Kultura chrześcijańska wobec problemu zła. Poglądy Bernardo Bro, Reinholda Niebuhra, Erica Lionela Mascalla

2007

Prace magisterskie
 • Kłębukowska Patrycja, Muzyka i jej konteksty w „Państwie” Platona

 • Sałaga Anna, Spór o mimesis: przedstawianie czy naśladowanie? W związku z „Poetyką” Arystotelesa

2006

Prace magisterskie
 • Bazylewicz Agnieszka, Romana Ingardena teoria obrazu malarskiego i jej zastosowanie w analizie wybranych dzieł malarskich

 • Boguszewska Anna, Wartości estetyczne a etyczne w ujęciu Henryka Elzenberga

 • Murawska Barbara, Kultura grecka a kultura chrześcijańska w oparciu o myśl. A. J. Festugier'a, L. Ferr'ego i B. Bro a także W. Jaegera i M. A. Krąpca

 • Rokicka Małgorzata, Filozoficzna koncepcja sztuki w ujęciu Leona Chwistka

2005

Prace magisterskie
 • Lesisz Katarzyna, Problem sztuki religijnej w ujęciu Stanisława Pasierba

 • Pruchnicki Wojciech, Problematyka piękna w polskiej literaturze estetycznej XX wieku. Przegląd stanowisk

2004

Prace magisterskie
 • Herdyński Kajetan, Spór o istotę sztuki we współczesnej estetyce

 • Krawczyk Maciej, Katharsis a problem muzyki rockowej

 • Laufer Paweł, Problem złej sztuki religijnej. Przegląd i omówienie wybranych stanowisk

 • Rytel-Kuc Paweł, Rolanda Barthesa fenomenologia fotografii

 • Zygan Ewelina, Problem sztuki religijnej we współczesnej estetyce polskiej

2003

Prace magisterskie
 • Fiedorowicz Joanna, Nietzsche i nietzscheanizm w ujęciu Wacława Berenta.

 • Jurkowska Jolanta, Spór o pojęcie sztuki ludowej w estetyce polskiej.

 • Kościołek Krzysztof, Problem interpretacji dzieła sztuki w ujęciu Umberto Eko.

 • Kowalczyk Małgorzata, Filozoficzne i teologiczne tło Jerzego Nowosielskiego koncepcji obrazu.

 • Rosiek Paulina, Spór o rolę widowiska w sztuce teatralnej. Tradycja klasyczna a współczesność

 • Stefaniak Łukasz, Człowiek czy wyczyn - spór o przyczynę celową sportu

 • Szmuc Alicja, Leksis - wysłowienie w tragedii w ujęciu Arystotelesa (na podstawie "Poetyki").

 • Wojcieszek Piotr, Sztuka informacji w ujęciu ks.bpa Adama Lepy.

 • Zawadzka Justyna, Koncepcja sztuki i jej rola według Zenona Przesmyckiego-Miriama, na podstawie rozpraw krytyczno-literackich.

2002

Prace magisterskie
 • Antolik Agnieszka, Wizja artysty i jego roli w kulturze według Sranisława Ignacego Witkiewicza

 • Kutyła Karolina, Spór o estetykę Leona Chwistka

 • Nabożny Joanna, Stanisława Przybyszewskiego wizja sztuki

2001

Prace magisterskie
 • Kazimierczak Aneta, Najnowsza estetyka polska wobec problemu awangardy.

 • Krajewska Agnieszka, George'a Dichiego instytucjonalna teoria sztuka.

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2015, godz. 17:46 - Anna Starościc