W dniach 5-6 maja 2015 r. w Lublinie odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Chadecja i Unia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa”. Pretekstem do jej zorganizowania są dwie istotne tezy związane z historią i polityką we współczesnej Europie: po pierwsze, że korzenie integracji europejskiej związane są mocno z aktywnością polityków chadeckich. Po drugie, że patrząc na dzisiejsze kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę, trudno tu znaleźć silne partie chadeckie, porównywalne do chadecji zachodnioeuropejskich. Stąd rodzi się pytanie – jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Dlaczego w Polsce nie ma partii chadeckiej porównywalnej do CDU, skoro chadecy odegrali tak istotną rolę w tworzeniu wspólnot europejskich? Szukając odpowiedzi zaprosiliśmy do udziału w konferencji wybitnych przedstawiciela świata nauki z Europy i z USA. Współpomysłodawcą konferencji jest prof. Uniwersytetu w Maryland, prof. Piotr Kosicki, a wśród zaproszonych gości są m.in. prof. Wolfram Kaiser, wybitny specjalista w zakresie dziejów europejskiej chadecji, autor książki Christian Democracy and the Origins of the European Union; prof. Antonio Varsori, wybitny specjalista od historii integracji europejskiej, przewodniczący the European Union Liaison Committee of Historians (Groupe de Liaison des Professeurs d'Histoire Contemporaine auprès de la Commission des Communautés Européennes) oraz profesor Wydziału Nauk Politycznych Prawa i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Padwie; prof. Idesbald Goddeeris, znakomity badacz polskiej diaspory w Belgii, przyjaciel Polski, związany z KU Leuven oraz ośrodkiem badań nad europejską chadecją KADOC, czy prof. Alex Szczerbiak, współredaktor prestiżowego pisma „Party Politics”, autor książki o miejscu współczesnej Polski w Europie. W konferencji uczestniczyć będą także przedstawiciele sieci badań nad chadecją europejską o nazwie CIVITAS, stworzoną przez niemiecką Fundację Konrada Adenauera, belgijski KADOC oraz włoski Instituto Sturzo, m.in. prof. Hans-Jürgen Küsters. W końcowym panelu weźmie udział Paweł Zalewski, były poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej i członek Grupy Europejskiej Partii Ludowej; prof. Marek Cichocki, były doradca Prezydenta RP ds. traktatu konstytucyjnego i przyszłości UE oraz sherpa ds. negocjowania Traktatu z Lizbony; Dr Ján Čarnogurský, b. premier Słowacji, polityk związany swego czasu z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną Europy Środkowej oraz prof. dr Georg Milbradt, b. permier Saksonii, polityk CDU.

Konferencja zostanie zorganizowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie; Instytut Europeistyki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera. Pomysłodawcą i kierownikiem konferencji jest dr Sławomir Łukasiewicz, kierownik Referatu Badań Naukowych Biura Edukacji Publicznej lubelskiego oddziału IPN oraz adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce Instytutu Europeistyki KUL.
Konsultantem naukowym całego przedsięwzięcia jest Piotr Kosicki, University of Maryland.

Zainteresowani udziałem w konferencji są proszeni o przysłanie swojego potwierdzenia (ew. zapytania) na adres mailowy: slawomir.lukasiewicz@ipn.gov.pl , lukaslaw@kul.pl lub Falk.Altenberger@kas.pl

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2015, godz. 15:09 - Marta Ordon