Program

 

9.30 – Otwarcie V Dnia Kulturoznawcy - O. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii

 

9.45 SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA

 • lic Łukasz Sarowski - Sztuczna inteligencja - czy już dziś potrzebujemy kodeksu etycznego robotów?
 • dr Małgorzata Gruchoła - Od pokolenia X do pokolenia Alpha - style życia
 • Ewa Kulpa – Filozofia w przebraniu science-fiction. Twórczość Philipa K. Dicka
 • dr Wojciech Daszkiewicz - Kulturowe meandry konsumpcjonizm
 • Przemysław Ryś - Motywy klasyczne w muzyce metalowej
 • dr Cyprian Moryc - Kursy, szkoły i warsztaty ikony. Przelotna moda czy fascynacja?

 

11.45 Przerwa kawowa

 

12.15 SESJA POPOŁUDNIOWA

 • Agata Tomasiewicz (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie) – Czy teatrologia na uniwersytetach ma przyszłość? Historia i teraźniejszość warszawskiego Wydziału Wiedzy o Teatrze
 • lic. Agnieszka Kowalska - Amiszów zmagania ze współczesnością
 • mgr Anna Dutkowska (Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL) - Kultura z perspektywy ewolucyjnej: sztuka, literatura, kino i muzyka a dobór naturalny
 • mgr Grzegorz Jędrek (Instytut Filologii Polskiej KUL) - Nowe media a literatura, czyli o skuteczności wizji artystycznej w opisie rzeczywistości
 • lic. Karolina Żak - Wolontariat jako dobrowolny „dar z siebie".  Odpowiedź współczesności na tradycje filantropii i dobroczynności

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2015, godz. 13:11 - Andrzej Zykubek