Szanowni Państwo,

Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL zapraszają pracowników oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

TWÓRCZOŚĆ KOMPOZYTORÓW SŁOWIAŃSKICH I POŁOWY XX WIEKU,

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2015 r.

 

Pierwsza połowa XX w. jest w historii muzyki okresem niezwykle zróżnicowanym stylistycznie. Zakres tematyczny konferencji jest więc szeroki i może obejmować takie zagadnienia szczegółowe dotyczące twórczości kompozytorów słowiańskich, jak:

- elementy impresjonizmu, ekspresjonizmu czy neoklasycyzmu w dziełach wybranych kompozytorów

- tradycja romantyczna wobec awangardy

- folklor i tradycja narodowa

- elementy biograficzne (dot. zwłaszcza kompozytorów mało znanych polskiemu odbiorcy)

- gatunki muzyki i techniki kompozytorskie I połowy XX w.

- wpływ sytuacji społeczno-politycznej na twórczość wybranych kompozytorów

- działalność na emigracji

- związki muzyki z literaturą i sztuką

- późniejsza recepcja dzieł

i in.

 

Sesjom naukowym towarzyszyć będą recitale wokalno - instrumentalne:

1. poniedziałek 25 maja godz. 19.00, aula C-1031

2. wtorek 26 maja godz. 18.00, aula C-1031

Przewidziane jest ponadto wydanie wygłoszonych referatów.

Zgłoszenia (zawierające dane kontaktowe, stopień naukowy oraz jednostkę naukową) wraz ze streszczeniem planowanego referatu (około 200- 250 słów) prosimy przesyłać do 24 kwietnia 2015 r. na adres: konferencja.lublin2015@gmail.com

Opłata konferencyjna na poczet kosztów organizacyjnych wynosi 80 zł (dla studentów 60 zł) i nie obejmuje kosztów noclegu. Informacje dotyczące zakwaterowania oraz wniesienia opłaty konferencyjnej przesłane zostaną w e-mailu zwrotnym. Sesje konferencyjne przeprowadzone będą w Collegium Norvidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, Al. Racławickie 14).

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy (konferencja.lublin2015@gmail.com).

 

ENGLISH

The Institute of Musicology of the John Paul II Catholic University of Lublin (Poland) is pleased to invite you to participate in the musicological conference Slavic Composers 1900-1950, which will be held on May 25-26, 2015 in Lublin. Since the topic of the conference is quite extensive, we suggest some more specific issues:

- particular musical works (analytical approach)

- biographies of the unknown composers (esp. unknown for the Polish audience)

- folklore and national elements

- romantic tradition or avant-garde

- impressionism, expressionism and neoclassicism in the works of Slavic composers

- musical genres, forms and techniques of the first half of the 20th century

- sacred music

- popular music

- social and political background

- emigration

- reception of particular works

- links between music, art and literature

 

Papers should be planned to last up to 20 minutes, followed by ten minutes for questions and discussion. The working languages of the conference will be English and Polish.

Proposals should be submitted no later than April 24, 2015 in the form of an abstract of ca. 250 words, accompanied by a short professional résumé, institutional affiliation and contact details.

We welcome applications from both established scholars and postgraduate students.
Online participation would be possible in some specific cases, please contact us for further details.

E-mail address for proposals and/or further information: konferencja.lublin2015@gmail.com

Conference fee: 100 PLN (25 EUR), accommodation is not included.

Papers will be published in a peer-reviewed publication.

Autor: Andrzej Zarzycki
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2015, godz. 21:38 - Andrzej Zarzycki