Department of Phonology and Phonetics/Katedra Fonologii i Fonetyki

 

jaskula  

 

Research interests:

 

diachronic and synchronic phonetics and phonology of Celtic, Slavic, Romance and Germanic languages; etymology; loanwords

 

Zainteresowania naukowe:

 

diachroniczna i synchroniczna fonetyka i fonologia języków celtyckich, słowiańskich, romańskich i germańskich; etymologia; zapożyczenia

 

 

 

                                 

 

e-mail: camel[at]kul.pl

 

strona www

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020, godz. 22:19 - Iwona Saracyn