Adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Angielskiej. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na WH UMCS (Philosophy in Fiction). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół współczesnej powieści anglojęzycznej, metodologii nauk humanistycznych, poznawczej teorii sztuki (ujmującej sztukę jako sposób badania świadomości). Obecnie pracuje nad zjawiskiem sprzeczności w sztuce. Prowadzi zajęcia ze współczesnej literatury angielskiej, academic writing i inne.

 

Joanna Klara Teske is a member of the Department of English Literature and Culture. Her scholarly interests include contemporary English-language fiction, the methodology of the humanities and cognitive interpretations of art (art conceived of as exploration of consciousness). She is currently working on the phenomenon of artistic contradictions and teaching English literature, academic writing and the like.

 

 

Dorobek naukowy (wybrane pozycje) / Select scholarly publications:

 

 

contradictions-in-art

 

teske_philosophy

Philosophy in Fiction. Lublin: UMCS University Press, 2008.

 

Contradictions in Art: The Case of Postmodern Fiction, Lublin: Kul Publishing House, 2016.

 

„Żaby, żebracy i Bóg: pojęcie cudu w opowiadaniu Stanisława Szukalskiego Niemy Śpiewak.” Archiwum Emigracji: Studia – Szkice – Dokumenty 1-2 (2011): 336-341.

 

“The Methodology of the Humanities and Karl Popper’s Philosophy of Science and Art.” Studia Philosophica Wratislaviensia. Supplementary Volume, English Edition 2012. 275-301.

 

„Behold!!! The Protong – Potop i Małpoludy, czyli teodycea Stanisława Szukalskiego.” Archiwum Emigracji 1-2 (16-17) (2012): 320-329.

 

 

“Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel.” Roczniki Filozoficzne 61.1 (2013): 93-108.

 

„The Methodology of Art (Critical/Rationalist Aesthetics): Project of a New Philosophical Discipline.” Roczniki Humanistyczne 61.5 (2013): 311-329.

 

“Myśl Karla R. Poppera a współczesne badania nad sztuką.” Przegląd filozoficzny 4.23 (2014): 367-381.

 

 

Inne publikacje / Artistic publications:

  

 

Wschód i zachód słonia. Lublin: Mimochodem, 2008.

 

Szara mysz z chaty na skraju wspomnień. Lublin: Mimochodem, 2009.

 

Pies w Krainie Wędrującej Nocy. Lublin: Mimochodem, 2011.

 

Snubajka. Lublin: Mimochodem, 2012.

 

Czarny ptak. Lublin: Mimochodem, 2014.

 

Razem z/Together with Aleksander Bednarski.

Kot i jego mysz zdrajca. Lublin: Mimochodem, 2016.

 

 

email:  jteske@kul.pl

 

  

 

 

 

 

 

    

   teske_snu

kot_kul                  

 

 

 

 

 

 

Autor: Monika Gozdór
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2020, godz. 08:29 - Iwona Saracyn