Katedra Literatury Staropolskiej KUL

zaprasza na kolejne posiedzenie z cyklu spotkań naukowych

Convivium

poświęconych kulturze europejskiej epok wczesnonowożytnych.

Dr hab. Przemysław Gut

adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej KUL, autor książek Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku (2014), Spinoza o naturze ludzkiej (2012) oraz wielu innych studiów dotyczących metafizyki i epistemologii XVII wieku a także filozofii współczenej

 

wygłosi referat

Oświecenie i radykalizm filozofii Spinozy

Spotkanie odbędzie się

w środę 4 marca 2015 r. o godz. 15. 00

w sali C-220

(Instytut Jana Pawła II)

 

Autor: Wiesław Pawlak
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, godz. 06:42 - Wiesław Pawlak