Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Prezydent RP uhonorował piętnastu lubelskich działaczy antykomunistycznych odznaczeniami państwowymi. Wśród nich trzy osoby związane z KUL: Adam Cichocki, Piotr Opozda i Anna Truskolaska otrzymały Krzyż Wolności i Solidarności.
Jak podkreślił Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Jacek Welter, są to osoby które w sposób szczególny wyróżniły się działalnością na rzecz niepodległego bytu naszego kraju oraz obrony praw człowieka i praw obywatelskich w czasach reżimu komunistycznego. Mimo, że często znajdowały się nieco w tle i ich działalność opozycyjna nie była szerzej znana, to wykazały szczególną odwagę i niezłomność w walce o wolną, demokratyczną Polskę.
Uroczysta dekoracja odznaczonych odbyła się 6 maja w Trybunale Koronnym w Lublinie.