10 lat „Przeglądu Prawno- Ekonomicznego”  

 

2017-12-12

 

okl_ppe29m

 „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” („Review of Law, Business & Economics”) został założony 21 maja 2007 roku decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli i ukazuje się nieprzerwanie do dzisiaj. PPE ukazuje się regularnie co kwartał, również w wersji elektronicznej na uniwersyteckiej platformie cyfrowej KUL. Zadaniem czasopisma jest ukazywanie nowych trendów w naukach prawnych i ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Na łamach PPE publikują renomowani badacze z kraju i zagranicy oraz młodzi adepci nauk prawnych i ekonomicznych. 

Mocną stroną kwartalnika jest wysokie umiędzynarodowienie zespołu redakcyjnego oraz rady recenzentów. Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w czasopiśmie przyznawanych jest 8 punktów (od 2015 r.). Tytuł jest indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List (ICV 2015: 56.77; ICV 2016: 53.14).

............................................................................................................

 

Artykuł naszego pracownika w „Scientia Agricola”

 

2017-11-27

 

Pracownik naszego wydziału - dr hab. Alicja Księżopolska jest współautorem publikacji  N2O- reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, która została opublikowana w 2017 roku w liczącym się, brazylijskim czasopiśmie „Scientia Agricola”  z Listy Filadelfijskiej, znajdującym się na ministerialnej liście A (30 pkt.) i posiadającym Impact Factor 1.108. Artykuł jest dostępny pod tym linkiem.

............................................................................................................

Artykuł naszych pracowników w „Journal of Materials Science”

 

2017-06-12

 

 

Pracownicy naszego wydziału – mgr Mariusz Trzciński i dr Taras Kavetskyy – są współautorami publikacji pt. Optical characterization of nanocomposite polymer formed by ion implantation of boron, który został opublikowany w specjalistycznym czasopiśmie „Journal of Materials Science: Materials in Electronics”, który znajduje się na ministerialnej liście A (25 pkt.) i posiada Impact Factor 1.798. Abstrakt artykułu dostępny jest pod tym linkiem.

............................................................................................................

 

Nasi naukowcy z wykładami za granicą

 

2017-06-02

 

 

W roku akademickim 2016/2017 pracownicy naszego wydziału odbyli pięć wyjazdów w celu powadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+. Dr Jan T. Mróz gościł z wykładami w Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy). Dr Taras Kavetskyy odwiedził Chimikotechnologichen i Metalurgichen Universitet w Sofii (Bułgaria). Dr Anna Kowalska-Różyło odbyła wizytę w Gordon College of Education w Hajfie (Izrael). Z kolei prof. Piotr T. Nowakowski gościł w Uniwersytecie Egejskim w Mitylenie oraz w Gordon College of Education w Hajfie (Izrael).

............................................................................................................

 

Student prawa w finale Konkursu Krasomówczego we Frankfurcie

 

2017-05-20

 

 

 

Wojciech Wodniak, student trzeciego roku prawa, jako zwycięzca tegorocznego Lokalnego Konkursu Krasomówczego w Stalowej Woli, reprezentował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na etapie ogólnopolskim. Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej odbył się 19 maja 2017 roku we Frankfurcie nad Odrą, na którym zmierzyło się osiemnastu uczestników reprezentujących pozostałe wydziały prawa w Polsce. Jury zgodnie stwierdziło, że uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali wyjątkowo wysoki poziom, a wyłonienie zwycięzców przysporzyło im wiele trudności.

............................................................................................................

 

Nasz student inżynierii środowiska mistrzem BJJ

 

2017-04-30

 

 

Nasz student Wojciech Surowaniec zdobył Akademickie Mistrzostwo Polski w kategorii 70 kg w brazylijskim jiu-jitsu, które odbyły się w Poznaniu 29 kwietnia 2017 roku. W zawodach uczestniczył również student Maciej Sarna.

............................................................................................................

 

Artykuł w prestiżowym 35-punktowcu

 

2017-01-02

 

 

 

Na łamach „Colloids and Surfaces B: Biointerfaces” ukazał się artykuł pt. Saponaria officinalis L. extract: Surface active properties and impact on environmental bacterial strains, którego współautorem jest pracownik naszego wydziału – dr Maciej Jarzębski. „Colloids and Surfaces B: Biointerfaces” to miesięcznik wydawany przez Elsevier – jedno z największych światowych wydawnictw naukowych. Tytuł posiada 35 pkt na ministerialnej liście A, a jego Impact Factor wynosi 3,902. Abstrakt artykułu dostępny jest pod tym linkiem.

............................................................................................................

 

Nasz duszpasterz akademicki Wolontariuszem Roku 2016

 

2016-12-23

 

 

Nasz duszpasterz akademicki, ks. dr Mariusz Kozłowski, został Wolontariuszem Roku 2016 w Stalowej Woli. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej SPECTRUM przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Zgłoszono do niego 22 osoby oraz 2 grupy wolontariuszy.

 

............................................................................................................

 

Najbardziej umiędzynarodowione wydarzenie w historii stalowowolskiego KUL-u

 

2016-12-12

 

 

W dniach 9-11 grudnia br. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli współorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Enhancing Professional Knowledge on Preventing Undue Influence and Cults”. Partnerem było amerykańskie International Cultic Studies Association z siedzibą na Florydzie. Konferencja stanowiła najbardziej umiędzynarodowione wydarzenie akademickie w historii stalowowolskiego KUL-u: odwiedzili nas goście z 12 krajów (m.in. Japonii, USA, Kanady i Hiszpanii), trzech kontynentów i kilkunastu ośrodków krajowych. Paru z nich to specjaliści „z najwyższej półki”.

 

............................................................................................................

 

Trzytygodniowa wizyta studyjna za Oceanem

 

2016-10-23

 

 

Mgr Mariusz Trzciński odbył w dniach 1-22 października 2016 roku wizytę studyjną na Uniwersytecie Notre Dame (USA), mając sposobność korzystania z potencjału prestiżowego Radiation Laboratory. Wizyta służyła podniesieniu kompetencji w zakresie stosowania instrumentalnych metod badawczych, zapoznaniu z innowacyjną, nowoczesną i światowej klasy aparaturą oraz zapoczątkowaniu współpracy międzynarodowej. Podczas pobytu mgr Trzciński uczestniczył w szerokim zakresie badań powierzchni ciał stałych przy pomocy rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS).

 

............................................................................................................

 

Nasz klip Happy obejrzało już ponad 30.000 widzów

 

2016-08-19

 

 

Klip Happy powstał spontanicznie w czerwcu 2014 roku, a udział w nim wzięli studenci i wykładowcy naszego wydziału oraz przyjaciele. Konsultantami artystycznymi byli Urszula Wieczorek i Mariusz Pistor, sekretarzem projektu – Róża Tarkowska, dyrektorem projektu – Piotr T. Nowakowski, a za reżyserię i produkcję odpowiadali Piotr i Emilia Plichta. Stalowowolski klip Happy należy do najlepiej nakręconych klipów z tej serii w Polsce.

 

............................................................................................................

 

Nasze studentki na Erasmusie+

 

2016-07-22

 

images

 

W kończącym się już roku akademickim 2015/16 trzy nasze studentki wyjechały za granicę, by podnieść swe kompetencje w ramach programu Erasmus+. Edyta Drożdż, studentka II roku ekonomii II stopnia, w trakcie semestru zimowego odbyła część studiów na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (Słowacja), z kolei absolwentki ekonomii Wioletta Pacholarz i Sylwia Grudzień odbyły 5-miesięczne praktyki w European Business Club e.V. (Niemcy).

 

............................................................................................................

 

Publikacja w prestiżowym 35-punktowcu

 

2016-06-23

 

1

 

Na łamach „LWT – Food Science and Technology” ukazał się artykuł pt. Effect of processing on the content and biological activity of polysaccharides from Pleurotus ostreatus mushroom, którego współautorami są pracownicy naszego wydziału: prof. Andrzej Kuczumow i dr Jakub Nowak. „LWT – Food Science and Technology” jest oficjalnym czasopismem Swiss Society of Food Science and Technology oraz International Union of Food Science and Technology. Tytuł posiada 35 pkt na ministerialnej liście A, a jego Impact Factor wynosi 3,095. Abstrakt artykułu dostępny jest pod tym linkiem.

 

............................................................................................................

 

Nasi naukowcy z wykładami za granicą

 

2016-06-02

 

images

 

W dochodzącym powoli do końca roku akademickim 2015/2016 pracownicy naszego wydziału odbyli pięć wyjazdów w celu powadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+. Dr Jan T. Mróz gościł z wykładami w Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy). Dr Mirosław Rewera i dr Bogdan Więckiewicz prowadzili zajęcia w Ekonomikas un kultūras augstskolas w Rydze (Łotwa). Dr Anna Różyło odbyła wizytę w Uniwersytecie w Sevilli (Hiszpania). Z kolei dr hab. Piotr T. Nowakowski gościł w Uniwersytecie Başkent w Ankarze (Turcja).

 

............................................................................................................ 

 

Podpisaliśmy porozumienie z Holy Cross College w Indianie (USA)

 

2016-05-25

 

1j_1

 

Holy Cross College w Indianie (USA) i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przystąpiły do dwustronnego porozumienia. Obydwie strony zgadzają się m.in. na: wzrost w ich edukacyjnych, kulturalnych i naukowych relacjach poprzez dzielenie się i przekazywanie materiałów edukacyjnych, publikacji, literatury tematycznej i zasobów instruktażowych, w tym elektronicznie przekazywanych informacji, a także organizowanie wspólnych akademickich przedsięwzięć takich jak konferencje/seminaria. Ze strony amerykańskiej umowę podpisał prof. David W. Lutz w imieniu prorektora prof. dr. Justina Watsona, a ze strony polskiej – ks. prodziekan dr Bartłomiej Krzos. Do podpisania dokumentu doszło 25 maja 2016 roku w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu.

 

 ............................................................................................................

 

Wysoka skuteczność naszych absolwentów prawa

 

2016-05-21

 

1b

 

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że absolwenci prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli dobrze radzili sobie na przeprowadzonych w 2015 r. egzaminach na aplikacje korporacyjne (adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą). Spośród 88 ubiegłorocznych absolwentów naszego wydziału do egzaminów na aplikacje korporacyjne przystąpiły 32 osoby (36,36%), a pozytywny wynik uzyskało 13 osób (40,63% zdających). Dzięki temu wydział usytuował się na szóstym miejscu w rankingu uwzględniającym wyniki uzyskane przez ubiegłorocznych absolwentów uczelni, z których do egzaminu przystąpiło mniej niż 3% ogółu zdających (200 osób lub mniej). Tutaj można znaleźć raport przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

............................................................................................................

 

 

Publikacja w prestiżowym piśmie z Listy Filadelfijskiej

 

2016-04-18

 

1c

 

Została zaakceptowana do druku publikacja, której współautorem jest pracownik naszego wydziału dr n. fiz. dr n. techn. inż. Maciej Jarzębski. Artykuł ukaże się w prestiżowym czasopiśmie „Langmuir”, którego wydawcą jest American Chemical Society. Pismo posiada 35 pkt na ministerialnej liście A, a jego Impact Factor wynosi 4,457. Abstrakt artykułu dostępny jest pod tym linkiem.

 

............................................................................................................

 

Wykład gościnny naszego pracownika w Divine Word University, Madang (Papua–Nowa Gwinea)

 

2016-03-18

 

1k

 

W dniu 18 marca 2016 r. dr hab. Piotr T. Nowakowski wygłosił wykład gościnny pt. Virtues and their role in education w Faculty of Arts and Social Sciences, Divine Word University, Madang (Papua–Nowa Gwinea).

 

............................................................................................................

 

Artykuł naszego pracownika w „Journal of Fluorine Chemistry” (25 pkt)

 

2016-02-25

 

1d

 

Dr inż. Maciej Jarzębski z Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska opublikował artykuł pt. Core–shell fluorinated methacrylate nanoparticles with Rhodamine-B for confocal microscopy and fluorescence correlation spectroscopy applications na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Fluorine Chemistry” (25 pkt na liście A MNiSW; impact factor: 1.948). Abstrakt artykułu dostępny jest pod tym linkiem.

 

............................................................................................................

 

Nasze wydziałowe kwartalniki uzyskały 11 i 8 pkt

 

2015-12-29

 

okladka1

 

Jeszcze przed wigilią, tj. 23 grudnia 2015 r., został opublikowany nowy wykaz czasopism punktowanych MNiSW, w którym znaczący awans w punktacji osiągnęły nasze wydziałowe kwartalniki. „Społeczeństwo i Rodzina” uzyskało 11 pkt, z kolei „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” – 8 pkt. Zasady tworzenia bieżącego wykazu zmieniły się dosyć istotnie w stosunku do poprzedniego, co było spowodowane uzupełnieniem oceny ilościowej o tzw. ocenę ekspercką (dodatkowe punkty od 1 do 5).

 

............................................................................................................

 

Wykład gościnny naszego pracownika na University of Washington, Seattle (USA)

 

2015-11-10

 

unnamed1

 

W dniu 10 listopada 2015 r. dr hab. Piotr T. Nowakowski wygłosił wykład gościnny pt. Controversies surrounding Polish youth magazines w College of Arts & Sciences wchodzącym w skład University of Washington, Seattle (USA).

 

............................................................................................................

 

Wykład gościnny naszego pracownika w Holly Cross College, Indiana (USA)

 

2015-11-05

 

1j

 

W dniu 5 listopada 2015 r. dr hab. Piotr T. Nowakowski wygłosił wykład gościnny pt. Religion and politics in Poland today w Department of Liberal Studies, Holly Cross College at Notre Dame, Indiana (USA).

 

............................................................................................................

 

Nasz absolwent w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP

 

2015-10-22

 

1f

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który jest absolwentem stalowowolskiego wydziału KUL-u, został zaproszony przez prezydenta Andrzeja Dudę do pracy w Narodowej Radzie Rozwoju. W radzie tej znaleźli się również marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz słynny podkarpacki przedsiębiorca Roman Kluska. W piątek 16 października odbyło się pierwsze posiedzenie tego gremium.

Rada ma być doradczym zespołem ekspertów. Jej zadaniem ma być przygotowanie założeń projektów ustaw, ale też opracowania strategiczne, prorozwojowe, wykraczające poza horyzont jednej, dwóch czy trzech kadencji. Składać się będzie z dziesięciu sekcji – m.in. bezpieczeństwo i obrona, polityka zagraniczna, polityka historyczna, samorząd, kultura, tożsamość, edukacja, nauka. W każdej działać będzie po kilka osób. Prezydent Nadbereżny znalazł się w sekcji zajmującej się samorządem i polityką spójności.

 

............................................................................................................

 

Nasi pracownicy opatentowali swoją innowację

 

2015-10-20

 

1g

 

W „Biuletynie Urzędu Patentowego” nr 21 z dnia 12 października 2015 r. ukazał się opis patentu udzielonego pracownikom Pracowni Inżynierii Sanitarnej w Instytucie Inżynierii Środowiska WZPiNoS KUL w Stalowej Woli dr. inż. Kazimierzowi Bonetyńskiemu i dr. inż. Piotrowi Surmaczowi na innowacyjny pomysł Układu rozsączania cieczy.

 

............................................................................................................

 

Nasi naukowcy z wykładami za granicą

 

2015-06-02

 

   

 

W dochodzącym powoli do końca roku akademickim 2014/2015 pracownicy naszego wydziału odbyli aż sześć wyjazdów w celu powadzenia zajęć dydaktycznych w ramach wymiany międzynarodowej. Dr Anna Witkowska-Paleń, jak też dr Bogdan Więckiewicz gościli z wykładami na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku na Słowacji. Dr Jan Mróz prowadził zajęcia w Ekonomikas un kultūras augstskolas w Rydze (Łotwa). Dr Anna Różyło odbyła wizytę w Uniwersytecie w Valladolid (Hiszpania). Z kolei dr hab. Piotr T. Nowakowski gościł z wykładami wpierw w Diakonhjemmet Høgskole w Oslo (Norwegia), później zaś w Uniwersytecie Başkent w Ankarze (Turcja). W pierwszych pięciu przypadkach były to wyjazdy w ramach programu Erasmus+, a w ostatnim – w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

 

.............................................................................................................

 

Publikacja w prestiżowym 45-punktowcu

 

2015-05-20

 

 

Dr inż. Witold Adamowski, adiunkt w Pracowni Inżynierii Sanitarnej, jest współautorem artykułu, który ukazał się w wysoko punktowanym czasopiśmie z Listy Filadelfijskiej z dziedziny hydrologii „Hydrology and Earth System Sciences”. Tytuł artykułu brzmi Precipitation variability within an urban monitoring network via microcanonical cascade generators, a jego pozostałymi autorami są Paweł Licznar z Politechniki Wrocławskiej i Carlo De Michele z Politecnico di Milano (Włochy). Streszczenie dostępne jest tutaj, artykuł zaś pod tym linkiem.

 

.............................................................................................................

 

Miesięczny grant za Oceanem

 

2015-05-02

 

 

Dr hab. Piotr T. Nowakowski otrzymał miesięczny grant na realizację projektu badawczego zatytułowanego Manifestations of controversial religiosity in contemporary European culture. Grantodawcą jest Nanovich Institute for European Studies działający w ramach Uniwersytetu Notre Dame Ta założona w 1842 roku prestiżowa uczelnia katolicka zajmuje 16. miejsce w Stanach Zjednoczonych (według „Wahington Monthly”), w świecie zaś – 86. pozycję (według THE Education Limited). Dodajmy dla ciekawości, że w tym ostatnim rankingu Uniwersytet Warszawski uplasował się dopiero w czwartej setce. Grant zostanie zrealizowany w lipcu br.

 

.............................................................................................................

 

Badania socjologiczne wśród londyńskiej Polonii

 

2014-12-02

 

 

W dniach 18-31 sierpnia 2014 roku dr Bogdan Więckiewicz i dr Mirosław Rewera przebywali w stolicy Wielkiej Brytanii w ramach 2-tygodniowego stypendium letniego przyznanego przez Towarzystwo Przyjaciół KUL w Londynie. Nasi naukowcy podjęli szereg aktywności naukowo-badawczych. Najważniejszym punktem pobytu było przeprowadzenie dwóch równoległych badań socjologicznych. Pierwsze dotyczyło postrzegania przez Polonię, szczególnie przez młodych ludzi, problemu dopalaczy (kompetencja Mirosława Rewery), drugie zaś – znaczenia małżeństwa i rodziny dla Polaków mieszkających i pracujących w Londynie (kompetencja Bogdana Więckiewicza).

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 13:11 - Małgorzata Wolak