INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
oraz
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KUL
zapraszają na ogólnopolską konferencję

 

JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ PRAWA MIGRANTÓW

 

· 21 maja 2015 ·

Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie ·

 

PROGRAM

 

10:30-11:00 Recepcja Konferencji, serwis kawowy


11:00-11:15 Wprowadzenie, powitanie gości
- Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, Prodziekan Wydziału Prawa
- Dr Tomasz Sieniow, Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Państwa Prawa

 

11:15-12:00 Katarzyna Łakoma, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Działania Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz ochrony praw cudzoziemców


12:00-13:30 Obrady panelowe Jak skutecznie chronić prawa migrantów (Moderacja: Dr Anna Kosińska, KUL) oraz prezentacja inicjatywy MIGRA–TEAM i Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną


• Prof. Z. Kawczyńska–Butrym (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
Prawo migrantów do ochrony zdrowia
• Dr Julia Wojnowska–Radzińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Ochrona cudzoziemców przed arbitralnym wydaleniem
• Dr Katarzyna Strąk (Instytut Nauk Prawnych PAN),
Prawo osób przebywających nielegalnie do bycia wysłuchanym
• Dr Stanisław Dubaj (Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie), Ochrona praw cudzoziemców z perspektywy studentów z państw trzecich na przykładzie działalności WSSMiKS w Chełmie

 

Dyskusja

 

13:30 Lunch

 

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach projektu

„Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie II”
jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów i budżetu państwa

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2015, godz. 13:41 - Paweł Wojtasik