Lista konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez nasz wydział w roku akademickim 2017/18.

Pogrupowano je od najstarszych (na dole) do najnowszych (na górze):

 

Konferencja Naukowa

Pomoc społeczna w Polsce – współczesne uwarunkowania i tendencje
rozwojowe

Kraśnik, 17 listopada 2017 roku 

Organizatorzy: Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku

.........................................................................................................

 

Sympozjum

W kierunku Pomocy Ubogim

organizowane w ramach I-go Światowego Dnia Ubogich

Stalowa Wola, Kampus, ul. Ofiar Katynia 6a, 14 listopada 2017 roku 

Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL

.........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Starsze:

 

Rok akademicki 2016/17

Rok akademicki 2015/16

Rok akademicki 2014/15

 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018, godz. 12:24 - Małgorzata Wolak