ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM KOŚCIELNYM

Studia nie zostaną uruchomione w RA 2015/2016

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego wobec problematyki dobrego administrowania dobrami doczesnymi Kościoła

Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1000 zł/semestr
Program studiów/kadra dydaktyczna:
Program studiów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z tematyki: zarządzanie dobrami doczesnymi Kościoła w prawie kanonicznym, status prawny parafii w prawie świeckim, prawo podatkowe, zasady prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności i ograniczone prawa rzeczowe, umowy prawa cywilnego i prawa pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, pozyskiwanie funduszy, przepisy dotyczące ochrony zabytków, powadzenie rachunkowości i księgowości

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2015, godz. 13:39 - Magdalena Fara