Podmioty współpracujące:

 

  • Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstok

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie Polskiej Akademii Nauk

  • Uniwersytet Warszawski

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

  • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga z siedzibą w Lublinie

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015, godz. 12:40 - Emil Zięba