Peregrynacja relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Miała ona na celu godne przygotowanie całego regionu, w tym naszej akademickiej „Solidarności”, do wrześniowej XXXI Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę. Organizacją przedsięwzięcia zajęła się Komisja Uczelniana KUL, wspierana przez duszpasterza akademickiego o. Piotra Twardeckiego SJ, KU NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Medycznego oraz komisje zakładowe: Teatru im. J. Osterwy, Zespołu Szkół nr 11 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie. Na jednym z pierwszych spotkań poświęconych peregrynacji patrona Związku zrodziła się myśl, aby uroczystość tę połączyć z przygotowaniem i poświęceniem związkowego sztandaru. Zaprojektował go artysta malarz dr Janusz Janowski, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków.

W dniu 12 IV 2015 r. bp Kazimierz Ryczan podczas Mszy Świętej, w obecności m.in. delegata Rektora KUL – ks. dra hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, delegata Wielkiego Kanclerza KUL – ks. dra Tadeusza Pajurka, kapelana NSZZ „Solidarność” Zbigniewa Kuzi, władz regionu z przewodniczącym Marianem Królem na czele, dokonał aktu uroczystego poświęcenia sztandaru, na którym pod wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki zamieszczone zostało znamienne i wciąż aktualne przesłanie zawarte w zdaniu „Zło dobrem zwyciężaj”.

Każdego dnia w obecności relikwii w kościele akademickim KUL sprawowane były uroczyste Msze Święte. Zaproszeni księża, którym ideały solidarności są bliskie, wygłaszali okolicznościowe i tematycznie zaplanowane homilie. Przedstawiciele komisji zakładowych uświetniali liturgię, podejmując czytania, modlitwę wiernych, organizując oprawę muzyczną (chór UM), wartę honorową (młodzież XIV LO). Aktorzy Teatru im. J. Osterwy w środowy wieczór interpretowali trzy kazania ks. Jerzego. Z piątku na sobotę była okazja do całonocnego czuwania przy relikwiach.

We wtorkowe popołudnie miała miejsce łącząca pokolenia konferencja poświęcona bł. ks. Jerzemu Popiełuszce jako obrońcy prawdy o człowieku. Towarzyszyło jej ogłoszenie werdyktu konkursu plastycznego i literackiego na jego temat, przeprowadzonego w szkołach, których komisje zakładowe współorganizowały tę peregrynację relikwii. Uczestnicy konferencji, której otwarcia dokonał dr Tomasz Ożóg, przewodniczący NSZZ ”Solidarność” KUL, uczestniczyli w sesji plenarnej, poprowadzonej przez dra hab. Tomasza Panfila, prof. KUL, z udziałem: ks. dra hab. Tadeusza Guza, prof. KUL, prof. Zyty Grabowskiej, dra Jana Szrzedzińskiego, ks. Czesława Banaszkiewicza, dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL. Konferencji towarzyszyła, prowadzona przez dra Andrzeja Jurosa, dyskusja panelowa z udziałem: ks. Zbigniewa Kuzi, red. Piotra Litko, ks. dra hab. Janusza Szymczyka, prof. KUL, dra hab. Witolda Matwiejczyka, prof. KUL, i Heleny Miturskiej. Prof. dr hab. Adam Biela poprowadził „czas otwartego mikrofonu”. Dyskusjom, świadectwom i komentarzom nie było końca.

Wszystkie wydarzenia peregrynacji tworzyły niepowtarzalną atmosferę, sprawiającą, że nasze serca w obecności doczesnych szczątków jednego z nas, dziś błogosławionego, były poruszone. Dla wszystkich darem była bliskość tego, który w swoim niedługim przecież życiu nikomu nie przesłaniał sobą Boga, a męczeńską śmiercią zaświadczył o wartości ideałów, bez których normalni ludzie żyć nie mogą. Wszak to on, nasz starszy kolega, pokazał nam, kulowcom, i dalej pokazuje, co znaczy być człowiekiem sumienia, co znaczy wierność prawdzie, wolność i solidarność. W sobie właściwy sposób zaświadczył, jak w trudnych okolicznościach z oddaniem i miłością służy się Jezusowi Chrystusowi i ojczyźnie. Swoim życiem wyjątkowo wyraźnie i czytelnie pokazał, jak zło pokonuje się siłą dobra. Dlatego na związkowym sztandarze pragnęliśmy umieścić sylwetkę ks. Jerzego wraz z naszym godłem akademickim.

 

dr hab. Alina Rynio, prof. KUL

Instytut Pedagogiki


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona