Szkolenie „Etos i kultura studencka”

W dniach 24-25 marca 2015 r. odbędzie się obowiązkowe szkolenie „Etos i kultura studencka” dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I roku studiów I i II stopnia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL.
Na czas szkolenia ustanowione zostały godziny dziekańskie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone według następującego harmonogramu:
- 24.03, godz. 9:00 – 11:00 – dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
- 24.03, godz. 14:00 – 16:00 – dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia z Wydziału Nauk Humanistycznych,
- 25.03, godz. 9:00 – 11:00 – dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I stopnia z Wydziału Nauk Społecznych,
- 25.03, godz. 11:00 – 13:00 – dla studentów I roku II stopnia z Wydziału Nauk Społecznych,
- 25.03, godz. 13:00 – 15:00 – dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia z Wydziału Filozofii i Wydziału Teologii,
- 25.03, godz. 15:00 – 17:00 – dla studentów I roku studiów jednolitych magisterskich oraz I i II stopnia z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu.

Szkolenie jest obowiązkowe, obecność zostanie potwierdzona stosowną pieczątką w indeksie.

Autor: Paweł Fil
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2015, godz. 15:46 - Paweł Fil