Serdecznie zapraszamy na Konferencję Naukową nt.

Patriotyzm w teorii i praktyce – w X rocznicę śmierci i I rocznicę kanonizacji

połączoną z promocją książki „Wokół pojęcia świętości”

 

Konferencja będzie transmitowana w TV Stella, od godziny 15.00

 

Program:

CZĘŚĆ I

Prowadzenie: prof. W. Dłubacz

15.00 Otwarcie – prof. A. Kuczumow, Dziekan WZPiNoS KUL (Stalowa Wola)

15.10 Papież Jan Paweł II o patriotyzmie – ks. dr bp E. Frankowski (Sandomierz)

15.25 O istocie patriotyzmu – prof. W. Dłubacz (KUL, Lublin)

15.40 Patriotyzm jako obowiązek moralny – dr K. Krajewski (KUL, Lublin)

15.55 Patriotyzm w dobie globalizacji – dr J. Michałowski (KUL, Lublin)

16.10 Patriotyzm w polityce – J. R. Kozłowska, Prezes Fundacji Uniwersyteckiej (b. Konsul Generalna RP w Kolonii)

16.25 Dyskusja

 

CZĘŚĆ II

17.00 Promocja książki: W. Dłubacz (red.), Wokół pojęcia świętości. W nawiązaniu do życia i myśli św. Jana Pawła II, Stalowa Wola 2014 – połączona z konferencją prasową (wypowiedzi autorów, prowadzenie: mgr J.

Kopacz)

 

Organizatorzy:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka Wydziału Filozofii KUL w Lublinie Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący – prof. W. Dłubacz

dr hab. J. Daszykowska

dr B. Janeczko

dr D. Kołodziej

dr J. Maciaszek

dr B. Więckiewicz

Sekretarz – mgr J. Kopacz

 

Czas i miejsce obrad:

11 czerwca 2015 (czwartek)

Biblioteka Międzyuczelniana w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10; piętro II.

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2015, godz. 07:34 - Rafał Podleśny