11 lipca

Występował m.in. Monachium, Genewie, Pont – Saint – Esprit, Perpignan i Bayonnie. Nasz chór zdobył wówczas III nagrodę wśród dziewiętnastu chórów mieszanych, biorących udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w hiszpańskim Canotnigios.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1984), z. 3).

WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona