4 (17) 2015, no. 1

TABLE OF CONTENTS

Table of contents (PDF)

 

Od Redaktora Naczelnego (ks. Mirosław Sitarz)

From the Editor-in-chief

Le mot du Rédacteur en chef

 

ARTICLES

 

Norms generals

 

Ginter Dzierżon

Reguły kolizyjne znajdujące zastosowanie w przypadku wystąpienia sprzecznych dekretów poszczególnych (kan. 53) [STRESZCZENIE]

Conflict-of-law Rules in Use in Case of a Conflict of Singular Decrees (can. 53) [SUMMARY]

Les règles de conflit de lois applicables en cas des contradictoires décrets particuliers (can. 53)

» Full Text (PDF)

 

Norms for Christians

 

Piotr Zamelski

Świadomość prawna w Kościele czy świadomość Kościoła? [STRESZCZENIE]

Legal Awareness in the Church, or the Awareness of the Church? [SUMMARY]

La sensibilisation juridique dans l’Église ou la prise de conscience de l’Église?

» Full Text (PDF)

 

Hierarchical Constitution of the Church

 

Sebastian Margiewicz

Obowiązek biskupa diecezjalnego wizyty ad limina Apostolorum [STRESZCZENIE]

Obligation of Diocesan Bishop of a Visit ad limina Apostolorum [SUMMARY]

L’obligation d’évêque diocésain d’une visite ad limina Apostolorum

» Full Text (PDF)

 

Agnieszka Romanko

Kompetencje administratora diecezji w sytuacji sede vacante dotyczące organów mediacyjnych (kan. 1733 § 2) [STRESZCZENIE]

Competences of the Diocesan Administrator in the Situation of sede vacante Concerning Mediation Organs (can. 1733 § 2) [SUMMARY]

Les compétences de l’administrateur diocésain dans la situation de sede vacante sur la médiation organes (can. 1733 § 2)

» Full Text (PDF)

 

Public Church Law and Law on Religion

 

Małgorzata Czuryk

Edukacja religijna w szkołach publicznych w Finlandii [STRESZCZENIE]

Religious Education in Public Schools in Finland [SUMMARY]

L’enseignement religieux dans les écoles publiques en Finlande

» Full Text (PDF)

 

Monika Menke

Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wojskowego w Republice Czeskiej [STRESZCZENIE]

Organization and Functioning of the Military Chaplaincy in the Army of the Czech Republic [SUMMARY]

L’organisation et le fonctionnement de l’aumônerie militaire en République tchèque

» Full Text (PDF)

 

Damián Němec

Regulation of Education of Catholic Religion in Concordat Agreements with Post-Communist Countries [SUMMARY]

Regulacja nauki religii katolickiej w konkordatach z państwami postkomunistycznymi [STRESZCZENIE]

Les règlement de l’éducation de la religion catholique dans les accords concordataires avec les pays post-communistes

» Full Text (PDF)

 

Michał Poniatowski

Aktualna problematyka nabycia przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego [STRESZCZENIE]

Current Issues of Obtaining Public Benefit Status by Church Legal Persons [SUMMARY]

La question actuelle d’obtenir le statut d’intérêt public par l’Église des personnes morales

» Full Text (PDF)

 

Mirosław Sitarz

Zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych [STRESZCZENIE]

The Principle of Equal Rights of Churches and Other Religious Organizations [SUMMARY]

Le principe de l’égalité des droits des églises et autres organisations religieuses

» Full Text (PDF)

 

Paweł Sobczyk

Dobro wspólne jako cel współdziałania państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi [STRESZCZENIE]

Common Good as the Goal of Cooperation between Church, State and Other Denominations [SUMMARY]

Le bien commun comme l’objectif de la coopération entre l’Etat et les Eglises et autres organisations religieuses

» Full Text (PDF)

 

Ryszard Sztychmiler

Spór o klauzulę sumienia w Polsce [STRESZCZENIE]

Controversy about the Conscience Clause in Poland [SUMMARY]

Le différend sur la clause de conscience en Pologne

» Full Text (PDF)

 

REVIEWS

 

Stanisław Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014 (Wiesław Bar OFMConv)

» Full Text (PDF)

 

REPORTS

 

Sebastian Margiewicz

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL Kardynałowi Francesco Coccopalmerio, Lublin, 8 grudnia 2014

The Ceremony of Conferring the Title of Doctor honoris causa for card. Francesco Coccopalmerio, Lublin, 8th December 2014

La cérémonie de l’attribution du titre de docteur honoris causa de la card. Francesco Coccopalmerio, Lublin, le 8 décembre 2014

» Full Text (PDF)