Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Szczegółowe informacje, terminy oraz dokumentację konkursu znajdą Państwo tutaj.

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2015, godz. 08:24 - Piotr Siemaszko