Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich, ogłasiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursu znajdują się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 01.07.2015, godz. 08:14 - Piotr Siemaszko