18 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uznania dla osób wnoszących szczególny wkład w rozwój kultury w województwie lubelskim oraz za nawiązanie i utrwalanie współpracy między twórcami, naukowcami i samorządowcami Polski i Ukrainy. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie osoby z KUL: ks. prof. Edward Walewander oraz dr hab. Piotr Gach, emerytowany profesor KUL.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2015, godz. 13:34 - Liliana Kycia