Miło nam poinformować, że prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee z Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II została nowym członkiem-korespondentem Wydziału I Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Wyboru nowych członków dokonało Walne zgromadzenie członków Polskiej Akademii Umiejętności, które obradowało w Krakowie 20 czerwca.

 

Wśród członków tej najbardziej prestiżowej i mającej najdłuższe tradycje korporacji polskich uczonych są już od lat inni profesorowie KUL: prof. Jerzy Kłoczowski i prof. Stefan Sawicki jako członkowie czynni oraz ks. prof. Andrzej Bronk i prof. Henryk Podbielski jako członkowie-korespondenci.


Prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee kieruje Katedrą Historii Literatury Staropolskiej KUL, jest członkiem Rady Programowej Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych „Akademia Artes Liberales”, należy do Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest współorganizatorem cyklu konferencji Kolokwia staropolskie wraz z Pracownią Historii Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN.
Specjalizuje się w literaturze baroku. Jej zainteresowania naukowe to: literatura religijna i erotyczna XV-XVIII wieku, zagadnienia komparatystyczne, problemy przekładu staropolskiego, język artystyczny, tradycja humanistyczna.