„Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie” – pomysł zorganizowania konferencji pod tą nazwą został przedstawiony podczas ubiegłorocznej konferencji Instytutu Pedagogiki WZNoS w Stalowej Woli i Instytutu Psychologii im. H. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Plany te ziściły się 9-10 czerwca br. w murach wydziału, który obecnie nosi nazwę: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, przy współudziale Katedry Makrostruktur Społecznych, Katedry Pedagogiki Rodziny, Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej, Katedry Pedagogiki Pastoralnej i Teologii Wychowania oraz Instytutu Teologicznego im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu. W przebiegu Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Prawa dziecka: realizacja w rodzinie i społeczeństwie” swój wkład miała szeroka reprezentacja ukraińskich naukowców zebranych pod auspicjami Instytutu Psychologii im. H. Kostiuka NANP Ukrainy. Delegacja ukraińska reprezentowana była przez psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników nie tylko z Kijowa, ale i z instytucji akademickich ze wschodu, zachodu, północy i południa Ukrainy: od Doniecka po Tarnopol oraz Odessy po Czernihów. Odczyty i dyskusje okazały się interesujące, ponieważ przekazane raporty obejmowały szczegóły wyników badań nad realizacją praw podstawowych przedstawionych w Konwencji Praw Dziecka, ale i tzw. praw osobistych, takich jak prawo do określenia własnych poglądów, preferencji religijnych, dostarczania informacji, opieki rodzinnej lub zastępczej i innych. Poszczególne sesje plenarne odbywały się na wysokim poziomie naukowym i teoretycznym – dotyczyło to zarówno doświadczonych, jak i młodych adeptów nauki z Polski i Ukrainy. Uwaga uczestników była ukierunkowana na to, aby znaleźć odpowiedź i rekomendacje na najbardziej bolesne obecnie aspekty problemu praw dzieci: uchodźców, sierot, dzieci z rodzin rozdzielonych agresją na wschodniej Ukrainie i w innych krajach, a także dzieci z grupy ryzyka. Podczas konferencji podkreślano wagę współpracy międzynarodowej między naukowcami z różnych dziedzin, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i prawników w celu wymiany doświadczeń na rzecz poprawy warunków życia dzieci i zapewnienia przynależnym im praw.

StalowaWola090615_1

StalowaWola090615_2

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2015, godz. 22:01 - Rafał Podleśny