dr hab. Piotr Chlebowski (sekretarz), KUL

prof. dr hab. Józef Fert (zastępca redaktora naczelnego), KUL

dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak, prof. UMK Toruń

prof. dr hab. Zdzisław Łapiński, IBL PAN Warszawa

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, UW

prof. dr hab. Stefan Sawicki (redaktor naczelny), KUL

dr Tomasz Korpysz, UKSW

dr Elżbieta Lijewska, UAM

prof. dr hab. Arent van Nieukerken, Uniwersytet w Amsterdamie

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2015, godz. 22:57 - Łukasz Niewczas