Kierunki badań STF

 

 • wiarygodność religii chrześcijańskiej we współczesnym świecie
 • wiarygodność Kościoła w kontekście współczesnego pluralistycznym kulturowego
 • metodologia teologii fundamentalnej
 • badania polskiej obrzędowości ludowej: zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia zaduszkowe i pogrzebowe w regionach opoczyńskim i radomskim; wierzenia eschatologiczne w Polsce
 • status metodologiczny teologii religii
 • pojęcie i geneza religii w perspektywie teologicznej
 • chrześcijaństwo a religie pozachrześcijańskie
 • teologia religii a teologia fundamentalna
 • badania nad teologią latynoamerykańską
 • badania nad spotkaniem wiary i kultur w kontekście realizacji misyjnych zadań Kościoła
 • misjologia
Autor: Stanisław Grodź
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 14:43 - Jacenty Mastej