ERASMUS+ Z KRAJAMI PARTNERSKIMI (SPOZA UE)

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA

ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

Prosimy nie zmieniać formatu formularzy przy wypełnianiu

 

Informacje i dokumenty aplikacyjne 

 

Zarządzenie Prorektora KUL w sprawie wprowadzenia zasad kwalifikacji i realizacji wyjazdów w ramach programu ERASMUS+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi w roku akademickim 2019/2020

 

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów.pdf

(przed rozpoczęciem procedury aplikacyjnej, prosimy b. dokładnie zapoznać się z tym dokumentem)

 

Formularz zgłoszeniowy (wraz z zawartą na ostatniej stronie klauzulą informacyjną)

 

Indywidualny program nauczania.doc (przesyłany do uczelni partnerskiej tylko za pośrednictwem Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych; wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mkiczuk@kul.pl maksymalnie do 22 października)

 

STA UMOWY 2019-20.xls

 

 

Informacje i dokumenty dla zakwalifikowanych pracowników

 

Dokumenty wyjazdowe.doc

 

Wskazówki do wniosku o delegację.doc

 

Umowa.doc

 

Klauzula informacyjna do umowy.doc

 

Zaświadczenie o pobycie.doc

 

Indywidualny raport z wyjazdu on-line EU survey - wypełniany on-line

 

Sprawozdanie KUL z wyjazdu.doc

 

 

Dokumenty ubezpieczeniowe


Zgłoszenie do ubezpieczenia.pdf

 

 

KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

mgr Magdalena Kiczuk, mkiczuk@kul.pl, 81 445 40 24