Studia Prawnicze KUL nr 2 (62) 2015 - wersja on line

 

 

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

 

STUDIA I ARTYKUŁY

 

Grażyna BARANOWSKA (Instytut Nauk Prawnych PAN),

Wymuszone zaginięcia na Ukrainie w latach 2013-2014: skargi i procedury międzynarodowe; pdf

Streszczenia

 

Jacek SOBCZAK (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny),

Maria GOŁDA-SOBCZAK (Uniwersytet Adama Mickiewicza);

Wojna na Ukrainie a wolność pracy. Czy ukraińskie prawo prasowe spełnia standardy międzynarodowe w warunkach wojny propagandowej z Rosją? pdf

Streszczenia

 

Tomasz GRZYWACZEWSKI (Uniwersytet Łódzki),

„Ludowe republiki Donbasu” – granice prawa do samostanowienia a fenomen quasi-państw; pdf

Streszczenia

 

Ireneusz C. KAMIŃSKI (Instytut Nauk Prawnych PAN),

Gdzie i jak mogą się skarżyć uczestnicy konfliktu na Ukrainie?; pdf

Streszczenia

 

Ivanna KOLISNYK (Akademia Leona Koźmińskiego),

Układ o stowarzyszeniu Ukraina – UE jako wyraz wsparcia ze strony Unii dla ochrony praw człowieka w kontekście wojny na Ukrainie; pdf

Streszczenia

 

Anna Magdalena KOSIŃSKA (KUL),

Pojęcie bezpiecznego państwa pochodzenia i ocena jego zastosowania wobec Ukrainy w świetle wydarzeń 2014 r.; pdf

Streszczenia

 

Iryna KOZAK (KUL),

Kwalifikacja konfliktu we wschodniej Ukrainie w świetle prawa międzynarodowego; pdf

Streszczenia

 

Tomasz LACHOWSKI (Uniwersytet Łódzki),

Kto strzelał – kto odpowie? Kwalifikacja prawna tragedii MH17; pdf

Streszczenia

 

Andrzej POGŁÓDEK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

Prawno-polityczne podstawy przyłączenia Krymu do Federacji Rosyjskiej (w świetle doktryny rosyjskiej); pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY I GLOSY

 

Kornelia Anna GRABOWSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika),

Glosa do wyroku ETPC w sprawie Bochan przeciwko Ukrainie z dnia 5 lutego 2015 r. skarga nr 22251/08; pdf

Streszczenia

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

 

Decyzja Rady Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej Ukrainy z dnia 6 maja 2015 r. o strategii bezpieczeństwa narodowego Ukrainy (tłum. Iryna Kozak, KUL); pdf

 

RECENZJE

 

Małgorzata Ganczar, Elżbieta Sługocka-Krupa (red.), Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 398 (rec. Agnieszka Żywicka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji); pdf

 

SPRAWOZDANIA

 

Rola służb specjalnych w państwie prawa, Konferencja naukowa (Lublin, 25 lutego 2015 r.) (Mateusz GabryelKUL; Piotr Krzyżanowski, KUL); pdf

 

10 lat Agencji FRONTEX w strefie Schengen, Konferencja naukowa (Lublin, 22 kwietnia 2015 r.) (Agnieszka Parol, KUL); pdf

 

Nowelizacja Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r., Ogólnopolska Konferencja naukowa (Lublin, 26 maja 2015 r.) (Zuzanna Gądzik, KUL); pdf

 

Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych między Irakiem a Polską, Seminarium eksperckie (Kraków, 28 maja 2015 r.) (Wojciech Szczepan Staszewski, KUL); pdf

 

Z ŻYCIA WYDZIAŁU

 

DIARIUSZ. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, styczeń-marzec 2015 r. (oprac. Sławomir GrabońKUL; Anna Szarek-Zwijacz, KUL); pdf

 

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2019, godz. 10:35 - Monika Popek