spnjo_kolka

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu studiów KUL oraz Zarządzenia Rektora KUL z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia liczby bezpłatnych punktów ECTS dla zajęć nieobjętych planem studiów, studenci mogą NIEODPŁATNIE rozszerzać swój program o wybrane zajęcia, w tym także zajęcia lektoratowe
Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości i uczestniczyć w zajęciach językowych, zapraszamy do sekretariatu SJO osobiście lub wysyłając podanie ze zgodą Dziekana na adres sjo@kul.pl w terminie do dnia 30 października.

Wzór podania znajdą Państwo poniżej:

podanie_ects_2021_2022
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SJO (226 GG); te; 81 445 4229; sjo@kul.pl

podanie_ects_instrukcja

 

Serdecznie zapraszamy.:)

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2021, godz. 16:35 - Tomasz Flis