W dniu 22 września 2015 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Arkadiusza Drzycimskiego

 

Tytuł pracy: Duszpasterstwo eucharystyczne w świetle publikacji ks. prof. Romualda Raka (1920-2003). Studium teologicznopastoralne

 

Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

 

Recenzenci: ks. dr hab. Zbigniew Zarembski UMK

                    o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2015, godz. 21:45 - Marek Fiałkowski