Siedmiu wybitnych uczonych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne uzyskało subsydia profesorskie w 18. edycji programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Cieszymy się, że jednym z Laureatów jest Prof. dr hab. Piotr Gutowski, który otrzymał finansowe wsparcie na projekt badawczy pt. Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences.

 

Celem realizowanego od 1998 r. programu MISTRZ jest wspieranie wybitnych uczonych ze wszystkich dziedzin, łączących pracę badawczą na światowym poziomie z kształceniem młodego pokolenia badaczy. Maksymalnie trzyletnie subsydia w wysokości do 300 tys. zł mogą być przeznaczone na intensyfikacją dotychczas prowadzonych prac lub podjęcie nowych kierunków badań.

Laureaci są wybierani w trybie zamkniętego konkursu opartego na nominacjach środowiska naukowego. Wszystkie zgłoszone projekty badawcze podlegają dwustopniowej ocenie. Najpierw dokonują jej recenzenci, a później panel ekspertów, który ustala listę laureatów i rekomenduje ją do zatwierdzenia Zarządowi Fundacji.

 

Co roku konkurs dotyczy innego obszaru nauki. W 2015 roku konkurs był skierowany do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

Do tej pory w programie nagrodzono 207 wybitnych uczonych, którzy do swoich zespołów zaangażowali łącznie 996 młodych naukowców. Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom programu MISTRZ odbędzie się 28 października 2015 r. w Warszawie.

 

Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2016, godz. 10:23 - Andrzej Zykubek