Zakończył się proces digitalizacji Roczników Filozoficznych na potrzeby bazy JSTOR. Roczniki to jedno z najstarszych czasopism filozoficznych w Polsce, obecnie wydawane pod auspicjami Wydziału Filozofii KUL oraz Towarzystwa Naukowego KUL.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015, godz. 08:47 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak