Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w 18. edycji programu MISTRZ przyznała subsydia profesorskie siedmiu wybitnym polskim uczonym reprezentującym nauki humanistyczne i społeczne. Jednym z laureatów jest prof. dr hab. Piotr Gutowski z Wydziału Filozofii KUL, który otrzymał finansowe wsparcie na projekt badawczy pt. Moderate positions in contemporary philosophical debates between theism and atheism. Origin, types and consequences.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015, godz. 09:45 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak