Informacje dla uczestników

 1. Prosimy o przesłanie abstraktów proponowanych wystąpień do dnia 15 października 2015 r.
 2. Czas prelekcji wynosi 25 minut.
 3. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł dla pracowników naukowych oraz 150 zł dla doktorantów i studentów.
 4. W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, obiad pierwszego i drugiego dnia konferencji, poczęstunek kawowy, pokrycie kosztów publikacji.
 5. Po konferencji organizatorzy zapewniają publikację w formie monografii (4 pkt) dla zrecenzowanych tekstów pokonferencyjnych.
 6. 18 października organizatorzy prześlą uczestnikom konferencji informację o zaakceptowaniu referatu, dane do przelewu oraz abstrakty wszystkich zakwalifikowanych wystąpień.
 7. Autorów zakwalifikowanych referatów prosimy o przesłanie opłaty konferencyjnej do 21 października.
 8. Po pierwszym dniu konferencji (5 listopada) organizatorzy zapraszają na kolację i wieczór integracyjny dla uczestników.
 9. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale w razie problemów ze znalezieniem prosimy o informację – na pewno pomożemy.
 • Abstrakty (oraz wszelkie pytania organizacyjne) prosimy przesyłać na adres: klauzulasumienia2015@gmail.com
 • Nr kontaktowy: 605 089 578
 • www.kul.pl/klauzula.sumienia
 • Komitet organizacyjny:
  • Ks. Prof. Dr hab. Alfred Wierzbicki (przewodniczący),
  • Dr Jacek Frydrych,
  • Mgr Paweł Pijas (sekretarz).

 

Serdecznie zapraszamy,

Organizatorzy

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2015, godz. 00:24 - Andrzej Zykubek